BALLUM PUMPEMØLLER, Kystvej, 6261 Bredebro. Tønder Kommune

Ballum Pumpemøller pict.

Ballum Pumpemøller ligger i Ballum Enge. Inden man kører op på dæmningsvejen til Rømø, svinger man mod syd af Kystvej og kører nu langs et af marsklandets mest markante diger. På indersiden løber en afvandingskanal og ved Ballum Sluse kan man komme op på digetoppen og få et flot kig mod Rømø og Rømø-dæmningen. Nogle hundrede meter inden man når Ballum Slusekro, ligger møllerne på venstre side af vejen med en indkørsel markeret af en mindesten. Det er et lille marskmuseum med to bevandingsmøller, som digelauget holder i drift. Museet bærer navnet Markmandens Hus og er det eneste hus, der overlevede den store stormflodskatastrofe i 1634, som på frisisk kaldes "Store Manddränke". Hele området fra Ribe til Elben blev berørt og springfloden kostede over 6.000 mennesker livet, og mere end 1.300 gårde blev skyllet væk.

De første møller var af træ, men efter en renovering i 1890, blev de genopført i jern.
I 1968 optog ASA-film dokumentarfilmen "Vindmøllerne", og satte nye vinger på de gamle møller.
Møllerne har pumpet vand fra åen op til kvæget, da der er mangel på fersk grundvand i marsken.

Møllerne ligger frit i et lille museumsområde midt i den flotte natur, sydvest for Skærbæk, hvor man også kan se en lille udstilling om stormfloder, samt en imponerende stormflodspæl.

Møllerne hører under Tønder Museum. (2000)
FAKTABOKS

Opført 1836:
 
Vindmøller med vandsnegl

Sokler af beton

Møllekrop af jern

Vinger til sejl

Møllerne krøjes fra jorden

Opført som pumpemøller 
 
(55.132599,8.692675)
 
 
 
Ballum Pumpemøller kort

find møllerne

Ballum Pumpemøller

moellearkivet.dk/logodown