BJERRE MØLLE, Stenderupvej 15, Bjerre. 8781 Stenderup. Hedensted Kommune

Bjerre Mølle pict.

Bjerre Mølle står på en bakke omgivet af marker, vest for landsbyen Bjerre.

Det var Morten Pedersen, der opførte den lille mølle først i 1860'erne. Dele af møllen er langt ældre, da han genbrugte dele fra en nedlagt mølle ved Horsens.

Vest for møllen ligger et lille tomt motorhus. Her blev i 1908 indstalleret en Activ petroleumsmotor på 12-14 hk.

Hatten og de 13,5 meter lange vinger, blev oprindelig krøjet med svans, men i 1912 fik møllen vindrose, vinger med klapper, samt en mølleaksel af jern. Den flotte facade af tegl var blevet udskiftet med tagpap, da teglenes understrygning efterhånden var rystet af, når møllen kørte, og den derved var blevet utæt.

Heldigvis besluttede en flok møllevenner i 1974 at genskabe møllen. De oprettede 'Bjerre Møllefond', og de lejede møllegrunden i 99 år for et symbolsk beløb på 1 kr. om året. Nu står Bjerre Mølle igen, som den eneste i landet, med sin smukke røde teglfacade og sejlførende vinger, men vindrosen har den bevaret.

Møllen ejes af Bjerre Møllefond (2005)

(Copyright: Allan Stæhr - moellearkivet.dk)

FAKTABOX
 
Opført år 1860:

Ottekantet hollandsk vindmølle med jordomgang

Undermøllen er pudset i cement

Overmøllen er nederst beklædt med pap og øverst teglhængt på underlag af plast

Hatten er løgformet og beklædt med pap

Vingerne har hækværk til sejl

Møllen krøjer med vindrose

Bygget som kornmølle og i drift indtil 1955
 
Bjerre møllekort

find møllen

Bjerre Mølle

moellearkivet.dk/logodown