BRUUNSHAAB GAMLE PAPFABRIK, Vinkelvej 93B, 8800 Viborg

moellearkivet.dk/Bruunshaab Papfabrik pict

Indtil 1822 hed Bruunshaab Gl. Papfabrik 'Aale Mølle'. Den er anlagt helt tilbage i middelalderen, som kornmølle, og har tilhørt Asmild Kloster.

Allerede i 1683 omtales en stampemølle til bearbejdning af klæde og skind.

I 1809 køber klædefabrikant Bertel Bruun fra Fredericia godset Asmildkloster - og dermed også Aale Mølle. Han driver klædefabrikation i Viborg Tugthus, men i 1812 begynder han valkning i Aale Mølle. En fabriksbygning opføres i 1820, og året efter er en klædeproduktion i gang på Aale Mølle under ledelse af sønnen Johannes Ivar Bruun. I 1822 skifter stedet navn til 'Bruunshaab' og klædefabrikken Bruunshaab er i 1830'erne en af de tre største klædefabrikker i Danmark.

Fabrikkens maskiner drives indtil 1877 kun af hånd- og vandkraft. Senere suppleres med en dampmaskine og de gamle vandhjul erstattes af en 33 Hk Mahler turbine.

I 1909 brænder fabrikken ned til grunden, men genopføres allerede samme år. Tilbage fra 1800-tallet er kun de to beboelsesbygninger i gården.
Familien Bruun boede på stedet indtil 1913. Herefter ophører familiens æra på Bruunshaab.- Proprietær Søren Andersen køber fabrikken og sælger den videre til A/S J. Smiths Papfabrik i 1916, og den indrettes til papproduktion.

Fabriksmiljøet er stort set, som det var i 1950'erne og enkelte maskiner er fra slutningen af 1800-tallet.

I 1960'erne var der planer om at sælge fabrikken, skrotte de gamle maskiner og indrette ejerlejligheder i bygningen, men en gruppe lokale borgere fik stoppet planen. Staten blev interesseret og købte arealet med mølledam, bygninger og de ældste maskiner, for at bevare det historiske fabriksmiljø, og den selvejende institution 'Bruunshaab Gamle Papfabrik - arbejdende fabriksmuseum' blev dannet.
Den selvejende institution købte de nyere maskiner, indgik en lejeaftale med staten og genetablerede papproduktionen den 5. januar 1987.

Møllen ejes af Staten og kan besøges i museets åbningstid. (2007)

FAKTABOX

Opført 1909:

Vandmølle med turbine

Fundament af beton

Facader i grundmur

Taget er et heltag beklædt med aluminium

Mølledam, vandføring og turbine er bevaret

Anlagt i 1500-tallet som kornmølle

Stadig i drift som papfabrik og museum

 
moellearkivet.dk/Bruunshaab Papfabrik

find museet

Bruunshaab Gamle Papfabrik

moellearkivet.dk/logodown