BUNDSBÆK MØLLE, Bundsbækvej 27, 6900 Skjern. (Ringkøbing-Skjern kom.)

moellearkivet.dk/Bundsbæk Mølle pict.

Bundsbæk Mølle ligger ved Bundsbæk Møllebæk, som er et sideløb til Ganer Å, der har sit udspring ved Finderup. Hele området er præget af små vandløb, der er dannet af smeltevandet i sidste istid.

Siden 1638 vides det med sikkerhed, at der har været en vandmølle på dette sted, da møllen er indtegnet på et kort dateret med dette årstal.
I 1837 nedbrænder møllen, men bliver genopført året efter. Allerede 3 år senere fyrer en køkkenpige for kraftigt i komfuret og alt brænder ned igen. Møllen bliver atter genopbygget og det er disse bygninger fra 1843 vi ser i dag.
I 1915 skyllede en vandflod igennem mølledæmningen og driften måtte stoppe for en tid. Dæmningen blev repareret og samtidig blev der monteret et benknuseri i møllen. De fleste gårde havde på denne tid fået indlagt elektricitet og købt deres egne gruttekværne, så der blev ikke længere malet så meget foderkorn på møllen. Mølleren, Andreas Jensen, fjernede derfor en del af det gamle mølleinventar og installerede en jævnstrømsdynamo, der forsynede området med strøm indtil 1948. Mølleren slukkede for strømmen når han gik til ro for natten, så når der skulle være fest på en af gårdene, inviterede man altid mølleren med - så var man sikker på at have strøm hele aftenen.

I 1975 købte 'Skjern Museumsforening' Bundsbæk Mølle. Den blev fredet i 1977 og i 1984 blev mølledammen retableret. Senere er der installeret en 5 HK Francisturbine, som forsyner museet med strøm.

Møllen er fuldt funktionsdygtig og er en del af Skjern-Egvad Økomuseum. Stedet har mange aktiviteter, bl.a. bages der boller og brød af melet fra møllen, som sammen med kaffe/te kan købes i møllerhusets cafe.

Bundsbæk Mølle ejes af Skjern-Egvad Økomuseum. (2008)

FAKTABOX
 
Anlagt før 1638:

Vandmølle med overfaldshjul

Facader i grundmur

Taget er halvvalmet og beklædt med strå

Vandføring, stigbord, malekarm og hjul er bevaret

Mølledammen er retableret

Bygget som kornmølle og i drift indtil 1950
 
moellearkivet.dk/Bundsbæk Møllekort

find møllen

Bundsbæk Mølle

moellearkivet.dk/logodown