BØRKOP MØLLE, Vandmøllevej 4a, 7080 Børkop. Vejle Kommune

moellearkivet.dk/Børkop Mølle pict.

Børkop Mølle ligger ved Skærup Å, og her har været mølleri siden begyndelsen af 1500-tallet.
Møllen er restaureret flere gange, først i 1960 og senere i 1977-84, efter at Børkop Kommune havde købt bygningerne for 1.125.000 kr. Restaureringen blev udført som et beskæftigelsesprojekt hvor ca. 150 unge arbejdsløse deltog under tilsyn af den lokale tømrer Holger Nyborg og Nationalmuseets mølleekspert ingeniør Anders Jespersen. Hele anlægget med mølle, møllegård og mølledam blev sat i stand.
Efter istandsættelsen, og selv om Gunnar Nu Hansen i 1984 havde sat vandhjulene i gang, manglede selve mølleværket. Den sidste møller på Børkop, Viggo Therkelsen, blev af borgmester Th. Bang Hansen opfordret til, sammen med tømreren, at sætte det i stand, og det er p.g.a. Viggo Therkelsens stædighed og ukuelige indsats, mølleværket i dag står helt intakt.
Nu fungerer Børkop Mølle som arbejdende møllemuseum, mens der i møllegården er indrettet en velfungerende restaurant. Det gamle svinehus bruges til "Farbror Svends Samling". Et lille lokalhistorisk museum.

Børkop Mølle har en omfattende historie, som kan læses i Anna Marie Lebech-Sørensen's fine bogværk "Vindmøller Og Vandmøller I Danmark" - bind 2, på Skib Forlag. En lille del del af historien handler om møller Knud Madsen, der overtog Børkop Mølle efter sin far i 1843.
Knuds kone Dorthe var indlagt på en klinik i København, og han fik telegram om hurtigt at komme til hovedstaden, men da toget netop var kørt, og det næste først gik dagen efter, foreslog stationsforstanderen, som en vits, at Knud da bare kunne leje et særtog. Vitsen blev gjort grundigt til skamme, da Knud smed 500 rigsdaler ind ad billetlugen og bestilte sit særtog.
Dorthe overlevede sin mand. Han havde inden sin død ønsket at blive begravet i jorden ved siden af sin kære mølle. Dorthe lovede at opfylde sin mands ønske, men efter Knuds død ville myndighederne ikke tillade, at han blev begravet i uindviet jord. Dorthe fik så tilladelse til at stille kisten på jorden, på Gauerslund Kirkegård, og derefter dække den med jord fra vandmøllen. Den dag i dag kan man stadig se den gravhøj, der opstod i det sydøstlige hjørne af kirkegården.

Møllen er funktionsdygtig og står med komplet mølleinventar. Den arbejder indenfor de faste åbningstider.

Der er smukke omgivelser, en dejlig restaurant og en flot arbejdende vandmølle, så der er god grund til et besøg.
Børkop Mølle ejes af Staten (Miljøministeriet). (2004)

FAKTABOX
 
Opført ca. 1827:

Vandmølle med to overfaldshjul

Fundament af kampesten

Møllebygningen har facader i bindingsværk

Mod vandhjulene er bygningen beklædt med brædder

Taget er halvvalmet og med tegl

Dam, Vandføring, malekarm og stigbord er bevaret

Opført som kornmølle og i drift til 1954
 
 
moellearkivet.dk/Børkop Møllekort

find møllen

Børkop Vandmølle

moellearkivet.dk/logodown