CHRISTIANSMINDE MØLLE, Christiansmindevej 20, 5700 Svendborg

moellearkivet.dk/Christiansminde Mølle pict.

Christiansminde Stampemølle ligger ved Svendborgs gamle udflugtssted og badestrand Christiansminde. Man kommer dertil ved fra havnen at køre østpå langs vandet. Den er opkaldt efter guvernøren på Fyn Prins Christian Frederik.

Møllebygningen er velholdt. Svendborg Kommune restaurerede den i 1948, igen i 1998, og i 2003 fik den nyt vandhjul. Det er stort, ca. 4 meter i diameter, bygget på tømrermester Claus Ollerups værksted og vejer 3 tons. Det har ramme af støbejern og ca. 50 skovlblade af trykimprægneret fyrretræ.

Der var i 1771 ti garvere i Svendborg og indtil de anlagde Christiansminde Stampemølle, måtte nogle af dem køre helt til Røde Mølle, ved Hvidkilde Gods, for at få blødgjort deres huder, da Svendborgs anden mølle "Slibermøllen" ofte manglede vand.

Vandmøllen er en del af et dobbeltanlæg. I 1887 blev der bygget en hollandsk mølle med jordomgang på bakken nord for mølledammen. Den skulle fungere som hjælpemølle, når vandmøllen ikke kunne køre.

Den kønne lille hvidkalkede møllebygning med det røde træværk er desværre tom. Allerede i 1901, da møllen lukkede, blev stampeværket opmagasineret i Svendborg og senere flyttet til Slagteriernes Institut i Roskilde, hvor det blev brugt til presning af huder.

Møllen ejes af Svendborg Kommune (2004)

FAKTABOX
 
Opført 1771:
 
Vandmølle med overfaldshjul
 
Fundament af syldsten
 
Facader i bindingsværk
 
Gavlen mod hjulet er beklædt med lodrette brædder
 
Taget er et teglhængt heltag
 
Dam, malekarm og stigbord er bevaret
 
Bygget som stampemølle og i drift indtil 1901
 
 
moellearkivet.dk/Christiansminde Møllekort

find møllen

Christiansminde Stampemølle

Den fine lille film viser en simpel opsætning af en stampemølle, der klart viser hvordan en stampemølle fungerer, når den 'stamper' (blødgører) huder fra slagtede dyr.

moellearkivet.dk/logodown