BLÅBÆK VANDMØLLE, Blåbækvej 5, 4640 Faxe

moellearkivet.dk/ Blåbæk Vandmølle

Blåbæk Vandmølle ligger ved Fakse Å, der udspringer ved herregården Lystrup og udmunder i Fakse Bugt. Der har været mølle på stedet siden 1664, og de nuværende bygninger er bygget mellem 1800 og 1838.

Blåbækvej løber foran møllebygningen over dæmningen, der stæmmer åen op, så der dannes en mølledam. Da der alligevel ofte manglede vand, blev der i 1828 opført en hollandsk vindmølle som hjælpemølle for vandmøllen.

Landskabet omkring Blåbæk Mølle har været centrum for træfninger med svenske tropper, idet det var her Svend Poulsen (Gøngehøvdingen), sammen med sine gønger førte partisankrig i slutningen af 1650'erne for at undgå tabet af de danske landsdele øst for Øresund.
Måske forhindrede gøngernes tilstedeværelse, at Blåbæk Mølle led alt for megen overlast under de svenske soldaters ophold her i landet, som det var tilfældet med utallige andre vandmøller.

Møllen har været egnens samlingspunkt i alle årene, hvor kunderne mødtes i møllestuen og blev beværtet med et par stykker mad og en pægl brændevin. Møllestuen lå lige op af mølleriet , så bønderne eller karlene har kunnet følge med i, hvad der foregik i møllen, mens de prøvede at overdøve kværnenes rumlen og vandhjulets brusen med deres snak.

BILLEDET:
(1) Møllerens bolig. (2) Vandmølle og savværk. (3) Vindmøllen.
De øvrige bygninger er for landbruget.

Det kan være svært at komme ind i møllen, der har meget begrænset åbningstid.
Møllen er privatejet (2004)

(Copyright: Allan Stæhr - moellearkivet.dk)

FAKTABOX
 
Opført 1838:

Vandmølle med to overfaldshjul

Fundament af syldsten

Facader i bindingsværk
 
Taget er tækket med strå
 
Vandføring, malekarm, stigbord og hjul er bevaret
 
Møllen har savværk
 
Opført som kornmølle og i drift indtil ca. 1990
 
 
moellearkivet.dk/ Blåbæk Møllekort
moellearkivet.dk/logodown