DAVINDE MØLLE, Den Fynske Landsby, Sejerskovvej 20. 5260 Odense S

moellearkivet.dk/Davinde Mølle pict.

Davinde Mølle lå oprindelig i Davinde ca. 15 kilometer sydøst for Odense, men blev i 1942 købt af Odense Museum. Hele den store møllegård blev derefter pillet ned, affotograferet, nummereret sten for sten, stolpe for stolpe, og genopført af Nationalmuseet, på sin nuværende plads, i "Den Fynske Landsby".

Det er en god ide, at sætte en hel dag af til et besøg i 'Den Fynske Landsby'. Museet er velholdt og man bliver grebet af en indre ro, så man i korte øjeblikke kan føle sig tilbage i "de gode gamle dage". Efterfølgende kan en sild og en snaps i Sortebro Kro, der er museets restaurant, være en perfekt afslutning på en dejlig dag.

Museet har butik og restaurant.

Møllen ejes af frilandsmuseet 'Den Fynske Landsby'. (2004)

FAKTABOX
 
Anlagt 1832:

Vandmølle med overfaldshjul

Fundament af kampesten

Facader i egebindingsværk med murede tavl

Taget er halvvalmet og tækket med strå

Malekarm og stigbord er bevaret

Vandføring fra kunstig mølledam med afløb til Odense Å

Bygget som kornmølle og i drift indtil midten af 1930'erne
 
 
 
moellearkivet.dk/Davinde Møllekort

find møllen

Davinde Mølle

moellearkivet.dk/logodown