DORF VANDMØLLE, Storskovvej 39, 9330 Dronninglund. Brønderslev Kommune

moellearkivet.dk/Dorf Vandmølle pict.

Dorf Vandmølle ligger ved Pulsbæk lidt syd for Dorf Kirke.
Den nuværende bygning er fra før 1800. Møllegården er fra 1925.
Møllen var i 1664 fæstemølle under Hundslund Kloster (Dronninglund), et benediktinerkloster, som blev oprettet i 1200-tallet. Det er sandsynligt, at nonnerne anlagde en vandmølle ved Dorf tidlige end i 1600-tallet, da benediktinerne har anlagt flere vandmøller ved deres klostre, bl.a. ved Esrum Kloster.
Dorf Vandmølle er med i Matriklen fra 1664. Den havde én kværn, der blev drevet af overfaldsvand fra skovbække og lidt væld. Den kunne male både sommer og vinter undtagen i tørke og frost: "Møllen søges af nogle få i sognet og skylder årlig landgilde 10 tønder mel, som nogenlunde kan svares."

Vandmøllen er en del af et dobbeltanlæg. I 1887 blev der bygget en hollandsk mølle med jordomgang på bakken nord for mølledammen. Den skulle fungere som hjælpemølle, når vandmøllen ikke kunne køre.

Dorf Vind- og Vandmølle er et enestående anlæg, der i 1997 blev købt af Museumsforeningen For Dronninglund Kommune. Det fungerer som museumsmølle, lokalhistorisk museum og naturcenter.

Møllen ejes af'Museumsforeningen for Dronninglund Kommune'. (2005)

FAKTABOX
 
Anlagt før 1664:

Vandmølle med Mahler 10-12 hk turbine

Fundament af syldsten

Facader i bindingsværk og grundmur

Taget er et afvalmet stråtag

Vandføring, malekarm og stigbord er bevaret

Opført som kornmølle og i drift indtil 1963
 
 
 
moellearkivet.dk/Dorf Vandmøllekort

find møllen

Dorf Vandmølle

moellearkivet.dk/logodown