DYBBØL MØLLE, Dybbøl Banke 7, 6400 Sønderborg

moellearkivet.dk/Dybbøl Mølle pict.
Den nuværende Dybbøl Mølle er den femte mølle på stedet. Den første blev opført 1744-45, da Dybbøl blot var en landsby i Hertugdømmet Slesvig. Det var en hollandsk vindmølle, bygget helt i træ, som brændte i år 1800, da lynet slog ned i møllen. Den afløstes i 1802 af en muret vindmølle, som midt i Treårskrigen (1848-50) blev beskudt af tyske forbundstropper og brød i brand. Selv om krigens tre år havde kostet mølleren mange penge, havde han alligevel råd til at opføre en ny hollandsk vindmølle. Den stod færdig i 1853 og var opført i solidt murværk, men var 11 år senere ikke i stand til at modstå preussernes granater. Møllen var kommet til at ligge midt i et nyopført skanseområde og blev i Krigen 1864. helt sønderskudt. Den fjerde mølle blev efter krigens afslutning opført på nu tysk grund. Det var en flot grundmuret mølle med et vingefang på 22 meter. Den havde skallekværn og fremstillede gryn. Mølleren havde efter krigen fået store økonomiske problemer, da han ikke havde fået hele den krigsskadeerstatning han var berettiget til, og måtte lade møllen, der nu var blevet nationalt symbol for de danske sønderjyder, overtage af et konsortium. Han fortsatte dog som forpagter indtil sin død i 1902, hvor han omkom ved en arbejdsulykke.

Efter Første Verdenskrig (1914-18) og Genforeningen, hvor Dybbøl Mølle igen var blevet dansk, blev møllen i 1920 overdraget til en selvejende institution og drevet ved hjælp af forpagtere. Desværre undgik den ikke ulykker, men nedbrændte, efter en kortslutning, i maj måned 1935. Man blev dog hurtigt enige om, at Dybbøl Banke ikke ville være den samme uden en mølle, og allerede den 7. juli 1936 indviedes den femte mølle på stedet. Den er næsten en tro kopi af den der brændte.

Møllen har fuldt inventar og er funktionsdygtig. Den bruges som museumsmølle, er et af Danmarks mest kendte nationale symboler og besøges af ca. 50.000 mennesker hvert år.
I møllen og kornmagasinet er der indrettet 4. udstillinger. "Møllens Historie", "Betydningen Som Nationalt Symbol", "Krigergrave og Mindesmærker" og "Mølledrift".

I møllen er der en is/souvenirbod.
Den ejes af den selvejende institution Dybbøl Mølle. (2001)
FAKTABOX
 
Opført efter brand i 1936: 

Hollandsk vindmølle med galleri

Undermølle i pudset grundmur

Rund overmølle i pudset grundmur

Hatten er bådformet og beklædt med pap

Vingerne er monteret med klapper

Møllen krøjer med vindrose

Bygget som kornmølle og i drift indtil 1989
 
 
moellearkivet.dk/Dybbøl Møllekort

find møllen

Dybbøl Mølle

moellearkivet.dk/logodown