BLÅBÆK VINDMØLLE, Blåbækvej 3, Hovby. 4640 Fakse.

moellearkivet.dk/ Blåbæk Vindmølle

Blåbæk Vindmølle er bygget som hjælpemølle for Blåbæk Vandmølle og står på bakken ved siden af vandmøllen.

Det var møller Schiølert, der fik ideen til at opføre en vindmølle som hjælpemølle for sin vandmølle, der kunne have problemer i tørre somre. Han måtte ansøge både herskabet på Rosendal gods og kongen om tilladelse. Kongen skulle høres, da mølleprivilegiet stadig eksisterede.
Møllen blev bygget på kampestensgrund af godt ege- og fyrretømmer med vinger på ca. 20 meter og tækket med strå. Den havde gennemkørsel, fire lofter og 3 kværne.

I 1872 istandsættes møllen og den får spånbeklædning.

Vindmøllen blev restaureret 1963, men blev ikke vedligeholdt.
I år 2000 har skibsreder Hans Michael Jebsen fra Aabenraa købt Rosendal og han vil bekoste en istandsættelse af vindmøllen, som derefter skal bortforpagtes.

Møllen ejes af godset Rosendal. (2002)

(Copyright: Allan Stæhr - moellearkivet.dk)

FAKTABOX
 
Opført ca. 1828:
 
Hollandsk vindmølle med jordomgang
 
Undermølle i kampesten
 
Ottekantet overmølle af træ og beklædt med spån
 
Hatten er bådformet og beklædt med spån
 
Vingerne har hækværk til sejl
 
Møllen har krøjebjælker
 
Der er ikke bevaret inventar
 
Bygget som kornmølle og i drift indtil 1939
 
moellearkivet.dk/ Blåbæk Vindmøllekort
moellearkivet.dk/logo