BOLLER MØLLE, Bollervej 76, 8700 Horsens

moellearkivet.dk/Boller Mølle pict

Boller Mølle ligger i Klokkedal, ved Boller Møllebæk, et par kilometer syd for Horsens Fjord.

Klokkedal har tidligere haft fire vandmøller. Den nuværende mølle blev taget i brug i 1873 og fungerede indtil 1962.

Møllen fungerede også som afholdsrestaurant fra 1935 til 1962.

Bækken er stemmet op med en dæmning og danner en skovsø mellem de stejle dalsider. Ved bækkens omløb er der bygget en fisketrappe, som giver ørrederne fri adgang til gydebankerne længere oppe i bækken.

Møllen, der bruges til privat beboelse, har en ualmindelig flot beliggenhed, er restaureret og kan beses ved henvendelse til Randbøl Statsskovdistrikt.

Klokkedal er en typisk smeltevandsdal fra sidste istid, som strækker sig fra Bjerrelide til Horsens Fjord. Den er ca. 2,5 km. lang og 200-400 meter bred, med skovbevoksede skrænter, og byder på mange naturoplevelser.

Selv om vandmøllen er privat beboelse, er det tilladt at benytte naturstierne, der går igennem området.

Møllen ejes af Staten. (2005)

FAKTABOX
 
Opført 1871-73:
 
Vandmølle med overfaldshjul.

Facader i bindingsværk.

Taget er et skifferbeklædt heltag.

Dam, malekarm, stigbord og hjul er bevaret.

Bygget som kornmølle og i drift indtil 1962

.
moelearkivet.dk/Boller Møllekort

find møllen

Boller Mølle

moellearkivet.dk/logodown