BORBJERG MØLLE, Borbjerg Møllevej 3, 7500 Holstebro

moellearkivet.dk/Borbjerg Mølle

12 kilometer nordøst for Holstebro ligger Borbjerg Vandmølle ved Hellegård Å, der løber ud i Venø Bugt. Bag møllen ligger den 27 tønder land store møllesø, der er årsag til at møllen sjældent manglede vand.

De nuværende bygninger er fra 1902, da det gamle stuehus blev revet ned, og det nuværende, der var sognets største, blev bygget.
I 1898 overtog Niels Mundbjerg møllen. Han ejede et kalkværk og var sognerådsformand i Sevel. I Borbjerg blev han også sognerådsformand, og selv om han ikke var møller, gik det godt for ham. I år 1900 oprettede han et rugbrødsbageri, hvor vandhjulet trak æltemaskinen. Han bagte selv de 16 punds rugbrød, 88 ad gangen, som tre gange om ugen blev kørt ud, og solgt, i sognet.
Mundbjerg døde i 1916, og efter hans død solgte enken i 1919 mølle og møllegård til Johannes Kobborg.
Det var Kobborg der opdagede, at bageriet ikke var nogen god forretning, og han lukkede det i 1924. Han drev gård og mølleri videre, og i 1931 åbnede familien traktørsted i hovedbygningen.

I dag fungerer Borbjerg Mølle som kro og aktivitetscenter, men de mølleinteresserede kan i undermøllen se mølleværkets gravhjul og stjernehjul. Der findes også et lille møllemuseum, hvor der vises gamle mølleting som skæppemål, toldkop og en alkove hvor møllersvenden har sovet.

Møllen er privatejet. (2006)
FAKTABOX
 
Anlagt før 1400:

Vandmølle med overfaldshjul.

Fundament af beton.

Facader i grundmur.

Taget er et teglhængt saddeltag.

Møllesø, stigbord, malekarm og vandhjul er bevaret.

Bygget som kornmølle 
 
Driften ophørt 1946
 
moellearkivet.dk/Borbjerg Møllekort.

Find møllen

Borbjerg Møllekro

moellearkivet.dk/logoned