BROBYVÆRK MØLLE, Marsk Billesvej 2, 5672 Broby (Fyn)

moellearkivet.dk/Brobyværk Mølle pict.

Brobyværk Mølle eller Sdr. Broby Mølle, ligger ved Odense Å midt i byen Brobyværk. Byen har fået navn efter de våbenfabrikker, der lå her i perioden 1648-58, og som blev ødelagt af svenskerne ved indfaldet i 1658.

Møllen var en faldefærdig ruin, da tømrermester Torben Nielsen i 1988 købte, og satte den i stand, så den i dag fremtræder som et smukt bygningsværk, indrettet med 5 lejligheder til udlejning, og som danner grundlaget for hele mølleanlæggets eksistens.

Det er møllen under den røde pil. Resten af ejendommen er beboelse.

Møllen kan ses på 'Mølledagen', samt indenfor begrænsede åbningstider i sommerperioden.

Området er privat, men møllen ses fint fra vejen.
Der er parkering ved kirken.

Møllen ejes privat. (2004)

FAKTABOX
 
Anlagt før 1777:
 
Vandmølle med underfaldshjul

Fundament af syldsten
 
Facader i grundmur og bindingsværk

Taget er tækket med strå

Vandføring, malekarm, stigbord og hjul er bevaret

Opført som kornmølle og i drift til ca. 1965

 
moellearkivet.dk/Brobyværk Møllekort

find møllen

Brobyværk Mølle

mellearkivet.dk/logodown