EGESKOV MØLLE, Grønnebjergvej 1a, 5772 Kværndrup. Faaborg-Midtfyn Kom.

moellearkivet.dk/Egeskov Mølle pict.

Egeskov Mølle hørte indtil 1926 under herregården Egeskov. I 1950 blev den overdraget til Kværndrup Hjemstavnsforening, der i 1987 skænkede møllen til Ryslinge Kommune

I januar 1956 blæste hat og vinger ned under en voldsom storm, men møllen fik ny hat og vinger fra Højlunds Mølle i Gudbjerg.

Fra 1952 blev møllen landskendt som 'Tikroners Møllen', da tegneren Ib Andersen benyttede den som motiv til de nye tikronesedler.

Navnet Egeskov kan spores tilbage til middelalderen og som navnet antyder, bestod området mest af skov. Oprindelig var her kun en vandmølle. Først i 1768 omtales også en vejrmølle, men noget sydligere end den eksisterende, den stod på Højbjergsmarken. Også denne mølle blæste ned en juleaften i 1830'erne, hvorefter man flyttede til den nuværende banke lidt syd for vandmøllen (nedlagt 1890).

Møllen er funktionsdygtig og der er bevaret en mængde mølleinventar.

Egeskov Mølle ejes af Svendborg Museum. (2006)

FAKTABOX
 
Opført år 1848:

Hollandsk vindmølle med galleri

Undermølle i grundmur

Ottekantet overmølle i træ beklædt med spån

Løgformet hat beklædt med spån

Vingerne er monteret med klapper

Møllen krøjer med vindrose

Bygget som kornmølle og i drift indtil 1949
 
moellearkivet.dk/Egeskov Møllekort

Find Møllen

Egeskov Mølle

moellearkivet.dk/logodown