FADDERSBØL MØLLE, Egebaksandevej 1A, 7700 Thisted. (Thisted Kom.)

moellearkivet.dk/Faddersbøl Mølle

Faddersbøl Mølle står i udkanten af landsbyen Faddersbøl, ved den udtørrede Sjørring Sø, ca. 6 kilometer fra Vesterhavet.

Faddersbøl Mølle var, indtil man tog vandet fra den, en vandmølle. Man gravede en kanal og afvandede Sjørring Sø ved at lede vandet væk gennem kanalen. I 1859 købte kaptajn C. Jagd, der stod for afvandingsprojektet, vandmøllen af møller Jakob Peter Holst, der brugte pengene til opførelse af en vindmølle, med tilhørende bolig og avlsbygning, vest for kanalen.
Mølleren havde brug for meget plads, da hans husstand i 1860 bestod af hans kone, fire børn, en tjenestepige, to møllersvende, seks kanalarbejdere, en fuldmægtig fra kaptajn Jagds kontor, samt en telegrafist.

Møllen er flot restaureret med spåner af lærketræ og kobberinddækning af vinduer og døre.
Kampestenene i kælderen er fuget om og kalket hvide. I kælderen er nu ophængt en plancheudstilling om livet i møllen og om udtørringen af Sjørring Sø.

Der er bevaret en del inventar.

Møllen ejes af Thy Statskovdistrikt. (2006).

FAKTABOX
 
Opført ca. 1860:

Hollandsk vindmølle med jordomgang og kælder

Fundament (kælder) af kampesten

Ottekantet overmølle af træ beklædt med spån

Hatten er bådformet og beklædt med pap

Vingerne har hækværk til sejl

Møllen har krøjebjælker og et lille spil monteret på svansen 

Bygget som kornmølle og i drift indtil 1968
 
 
moellearkivet.dk/Faddersbøl Møllekort

find møllen

Faddersbøl Mølle

moellearkivet.dk/logodown