FANNERUP MØLLE, Vandmøllevej 6, 8560 Kolind. Syddjurs Kommune

moellearkivet.dk/Fannerup Mølle
Fannerup Mølle ligger naturskønt ved Ørum Å, nord for Kolindsund og har tidligere hørt under Fannerupgård. Møllen figurerer i Chr. V's matrikkel fra 1688, hvor møllen er opført som et hus med jord og 0,84 Td. Hartkorn.

Møllen består af et grundmuret stuehus og en møllebygning i to etager, som er bygget sammen med stuehuset. Begge bygninger er i bindingsværk. Stuehuset er forhøjet med en trempel med lemme, og loftrummet har fungeret som magasin for møllen.

Fødekanalen til turbinen har stensatte kanter. Hjulene er desværre væk. De blev udskiftet med en turbine i 1948.

Den nuværende møllebygning er opført i 1854 og tilhørte Fannerupgård.

Der har været stampemølle, bageri, samt handel med korn- og foderstoffer i møllen. Bageriet ophørte i 1910.

I 1960'erne blev en del af inventaret flyttet til Karmark Mølle. Der er dog stadig gennemløbstørreri, renseri og foderblander bevaret i møllebygningen.

Møllen er i privat eje. (2011)

FAKTABOX
 

Anlagt før 1688:


Vandmølle med turbine. Tidligere to brystfaldshjul.


Fundament af kampesten


Facader i bindingsværk


Taget er et saddeltag beklædt med Eternitplader


Mølledam og fødekanal er bevaret


Bygget som kornmølle og i drift indtil sidst i 1950'erne

 

moellearkivet.dk/Fannerup Møllekort

find møllen

Fannerup Mølle

moellearkivet.dk/logodown