FUGLEVAD VANDMØLLE, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby

moellearkivet.dk/Fuglevad Vandmølle

Fuglevad Vandmølle ligger ved Mølleåen, ca. en kilometer længere nede af åløbet end Lyngby Nordre Mølle.

Møllen nævnes første gang i 1492 som kornmølle, men de nuværende bygninger er fra 1874, og blev bygget, da møllen skulle bruges til kunstlæderfabrik. Ved samme lejlighed udskiftedes vandhjulet med en turbine. Ingen af delene er desværre bevaret.
I 1832 blev der opført en hollandsk vindmølle i Fuglevad, og de to møller blev drevet sammen som et betydeligt kornmølleri.
Møllen fungerede sidst som galvaniseringsanstalt, og bliver nu brugt til kursus- og mødevirksomhed.

Fuglevad Vandmølle er en af de smukkest beliggende vandmøller langs Mølleåen og der er nem parkering og borde/bænke.
Fuglevad station på Nærumbanen ligger lige ved møllen.

I 2005 købte Lyngby-Tårbæk Kommune møllen af Nationalmuseet, der p.g.a. regeringens krav om besparelser, var tvunget til at sælge en del ejendomme. (2005)

Fuglevad Vandmølle
FAKTABOX
 
Anlagt før 1492:

Vandmølle med turbine (ikke bevaret)

Fundament af beton

Facader i grundmur

Taget er et teglhængt heltag

Vandføring, fødekanal og sluse er bevaret

Der er ikke bevaret mølleinventar

Opført som kunstlæderfabrik og i drift til omkring 1925
 
 
moellearkivet.dk/Fuglevad Vandmøllekort

find møllen

Fuglevad Vandmølle

moellearkivet.dk/logodown