FYRKAT MØLLE- (Ryds), Fyrkatvej 45, 9500 Hobro (Mariagerfjord Kom.)

moellearkivet.dk/Fyrkat Mølle pict.

Fyrkat Mølle, eller Ryds Mølle, ligger ved et lille vandløb, der udløber i Onsild Å lige nedenfor møllen og vikingeborgen Fyrkat.

Den oprindelige mølle på stedet nævnes første gang i 1440 og havde undertræk ligesom næsten alle nordjyske vandmøller.
I 1870'erne var der garveri i møllen, hvor også egebarken til garvningen blev malet.
I 1916 var den gamle mølle i så dårlig stand, at den blev revet ned.

Møllegården er bygget omkring år 1600 og Nationalmuseet købte den i 1953. Museet havde en ide om at genskabe en rigtig møllegård med vandmølle og fandt, ved Vigerslev på fyn, Ryds Mølle (opført 1764). den havde næsten samme mål som den nedrevede, blot var bygningen lidt højere og havde stråtag. I 1961-62 flyttede museet Ryds Mølle til Fyrkat. Man lod møllebygningen bevare sin højde, men udskiftede stråtaget med tegl, så det svarede til gårdens øvrige bygninger.

Møllen er indrettet med skæreværk fra den tid, da der var to vandhjul og enkelttrinsgear til hver kværn. I dag drives møllen af et enkelt overfaldshjul.

Ud over vandmøllen rummer møllegården en restaurant.
Fyrkat Mølle og møllegård er fredet.

Mellem Fyrkat Mølle og Hobro ligger Vikingecenter Fyrkat. Det er en rekonstruktion af en stormands gård fra Vorbasse. Om sommeren er her arbejdende værksteder så publikum kan opleve livet på en vikingeboplads.

Fyrkat Mølle/Ryds Mølle ejes af Staten (Nationalmuseet). (2006)

FAKTABOX
 
Opført 1764:

Vandmølle med overfaldshjul

Fundament af syldsten

Facaderne er i bindingsværk

Taget er et teglhængt sadeltag

Malekarm og stigbord er bevaret

Vandføring, stigbord, malekarm og vandhjul er bevaret

Bygget som kornmølle og i drift indtil 1936
 
GEO : 56.624959 , 9.772425
 
 
moellearkivet.dk/Fyrkat Møllekort

find møllen

Fyrkat Mølle

moellearkivet.dk/Fyrkat Møllekort