GODTHAAB HAMMERVÆRK, Zinckzvej 2 B, Godthåb, 9230 Svenstrup. Aalborg

moellearkivet.dk/Godthaab Hammerværk pict

Godthaab Hammerværk ligger ved Guldbækken ca. 10 kilometer vest for Aalborg i landsbyen Godthaab, der er en bebyggelse opstået omkring en papirfabrik anlagt i 1797.

Hammerværket er et stort industrianlæg, der består af en række værksteder, smedje, lagerhaller m.m. De nuværende bygninger er bygget først i 1900-tallet.

Det var smeden Christian Zink, der i 1858 lejede den nedlagte papirfabriks bygninger med tilladelse til at ombygge den til hammerværk. Senere købte han bygningerne og det er her de kendte haveredskaber fra 'Zink' og senere 'Lysbro' blev produceret. I 1987 fusionerede Zink med den finske fabrik 'Fiskars' og alt smedearbejde stoppede i Godthaab.
Efter fabrikken lukkede har lokale kræfter kæmpet for at bevare industriområdet som et arbejdende museum. Det lykkedes, da fabrikken blev fredet i 2006 og nu kan besøgende opleve hvordan turbinen trækker de gamle maskiner og se hvordan man smeder knive og andre redskaber.

Det er Den Selvejende Institution Godthaab Hammerværk der ejer og driver museet. (2007)

FAKTABOX
 
Anlagt 1797:

Vandmølle med turbine

Fundament af kampesten

Facader i blank mur

Taget er et skråtag beklædt med pandeplader

Vandføring, sluser og turbine er bevaret

Bygget som papirmølle og er stadig i drift som smedemuseum
 
 
moellearkivet.dk/Godthaab Hammerværkkort

find møllen

Godthaab Hammerværk

moellearkivet.dk/logodown