GYLLING MØLLE, Gylling Østergade 4, 8300 Odder (Odder Kommune)

moellearkivet.dk/Gylling Mølle pict.

Gylling Mølle blev første gang opført i 1860. Den blev ikke vedligeholdt, og faldt sammen under en storm i 1906, men blev hurtigt genopbygget. Denne gang i mursten til hatten.

Møllen står midt i Gylling by med et parcelhuskvarter og byens sportsplads, som nærmeste naboer.

Efter at mølledriften stoppede i 1963 forfaldt møllen. Hatten rådnede, og under en storm i 1965 knækkede det ene vingepar af og galleriet faldt ned.
Møllen blev solgt til nedrivning i 1976, men så blev det for meget for 'Odderegnens Forening For Bygnings Og Landskabskultur'. Møllen var den sidste af 41 møller i Hads Herred, og i 1978 købte foreningen møllen.
Året efter dannedes 'Den Selvejende Institution Gylling Mølle', som de næste mange år lagde et kæmpe arbejde i at bevare Gylling Mølle for eftertiden. Odder Kommune ydede også en betragtelig indsats ved at afse folk i et beskæftigelsesprojekt til at reparere møllen indvendig, samt yde et tilskud på 75.000 kr.
I 1992 blev støtteforeningen 'Gylling Mølles Venner' dannet, og den 21. oktober 1994 kunne borgerne i byen igen se deres mølle køre, efter den havde stået stille i mere end 30 år.

Møllen ejes af 'Den Selvejende Institution Gylling Mølle'. (2005)

FAKTABOX
 
Opført år 1906:

Hollandsk vindmølle med galleri

Rund undermølle i grundmur

Rund overmølle i mursten, tjæret sort

Hatten er løgformet og beklædt med pap

Vingerne har hækværk til sejl

Møllen har krøjebjælker 

Bygget som kornmølle og i drift indtil 1963
 
moellearkivet.dk/Gylling Møllekort

find møllen

Gylling Mølle

moellearkivet.dk/logodown