HALKÆR MØLLE, Hedegårdsvej 1, Halkær, 9240 Nibe

moellearkivet.dk/Halkær Mølle pict.

Halkær Mølle ligger i den smukke, 20 kilometer lange, Halkær Ådal, der strækker sig fra Års til Sebbersund.

Møllen omtales første gang i 1533 under navnet Tornbæk Mølle. Dengang lå møllen 100 meter længere mod øst, og man kan endnu se svage spor efter den ved enden af den gamle mølledam.
I 1664 blev møllen flyttet vestpå til sin nuværende beliggenhed og en ny mølledam blev anlagt. En del af tømmeret fra den gamle mølle blev genanvendt og kan endnu ses i den nuværende mølle.
Avlsbygningerne er ikke så gamle som selve møllen, de er opført i løbet af 17-1800-tallet. Stuehuset er fra 1882 og bruges stadig til beboelse.

I 1814 blev der indsat et stampe- og valkeværk i møllen og ejeren C. J. Møller skrev i avisen d. 25/9 samme år. "Da jeg Undertegnede har anlagt i min Eiendoms Mølle et Stampe og Valkeværk, hvorpaa kan stampes alle Slags uldne Tøier, saavel Klæde som Vadmelt Tøier, der er farvet, Vigtriolfarvet undtagen; saa ville de som attraae noget stampet, behagelig henvende dem enten til mig selv i Halkier Mølle, eller og i Aalborg hos Hr. Holm, boende ude for Vesterport, førhen Møller i Støvring Mølle, og i Ribe hos Hr. Lyngbye, Konditionerende hos Hr. N. Nielsen Færck.
Halkier Mølle den 14de Septbr. 1814. - - C. J. Møller. "

I 1948 blev vandhjulet udskiftet med en turbine, men ved renoveringen i 2000 fik møllen sit vandhjul tilbage.

Der er ikke bevaret inventar.

Halkær Mølle anvendes til museum og naturcenter. Den ejes af staten. (2007)

FAKTABOX

Opført 1664:

Vandmølle med overfaldshjul

Fundament af syldsten

Facader i bindingsværk

Taget er halvvalmet og tækket med strå

Mølledam, stigbord, malekarm og hjul er bevaret

Bygget som kornmølle og i drift indtil 1974

 

moellearkivet.dk/Halkær Møllekort

Find møllen

Halkær Mølle

moellearkivet.dk/logodown