HAVNØ MØLLE, Havnøvej 40, Visborg, 9560 Hadsund (Mariagerfjord Kommune)

moellearkivet.dk/Havnø Mølle pict

Den flot restaurerede Havnø Mølle står utroligt smukt på sin møllebakke med udsigt over Mariager Fjord og Herregården Havnø ca. 3. kilometer øst for Hadsund.

I 1816, midt i den værste krisetid, havde den tidligere forvalter Christen Kjeldsen købt godset Havnø. Han var en fremsynet mand, der straks indså, at det var nødvendigt at lægge landbruget om til en helt ny og moderne driftsform.
I tidligere tider havde bønderne kørt herremandens korn til mølle. Fra Havnsø kørte man til vandmøllen i Korup (nedrevet). Denne ordning forsvandt ved hoveriets ophævelse. Derfor byggede Christen Kjeldsen i maj 1842 sin egen vindmølle. Kjeldsen ønskede først og fremmest at fremstille foder til sine 250 kreaturer, men p.g.a. møllens beliggenhed ved en ladeplads i Mariager Fjord så han også en mulighed i at sælge kornvarer - især gryn til de nordmænd, der sejlede med tømmer til Hobro og Mariager og til fiskere fra Skagen og havkysten, der sejlede med fisk.
Havnø Mølle var altså en herregårdsmølle, der betjente godset indtil 1927. På møllen fremstilledes groft rugmel (til brød), foder og forskellige grynprodukter.

Havnø Mølle blev fredet i 1964 men stod derefter langsomt og forfaldt. I 1994 overtog Museumsforeningen for Hadsund og Omegn møllen, der siden har gennemgået en gennemgribende restaurering.

Der er bevaret en del inventar bl.a. en melkværn med rhinske sten. En skallekværn med engelske sandsten, samt blæsemaskine, grynsorterer og tromlesigte.

Møllen er fuldt funktionsdygtig og fungerer som museumsmølle.

I tilknytning til møllen er der en rasteplads, som man er velkommen til at benytte.

Møllen ejes af Hadsund Kommune. (2006)

FAKTABOX
 
Opført 1842:

Hollandsk vindmølle med jordomgang og kælder

Undermølle i kampesten

Ottekantet overmølle i træ tækket med strå

Hatten er løgformet og tækket med strå

Vingerne har hækværk til sejl

Møllen krøjes med svans og krøjevogn

Bygget som kornmølle og i drift til omkring 1927
 
 
moellearkivet.dk/Havnø Møllekort

Find møllen

Havnø Mølle

moellearkivet.dk/logodown