HELTBORG MØLLE, Landevejen 52, Heltborg, 7760 Hurup. (Thisted Kommune)

moellearkivet.dk/Heltborg Mølle pict.

Heltborg Mølle eller Heltborg Gamle Mølle står lidt 'klemt' i udkanten af Heltborg, som nu har fået en omfartsvej udenom byen.

Bygherren var Niels Skaarup Nielsen, hvis søn Peder blev den første møller på Heltborg. Det var dog møller Peder Balsby, der satte det største fingeraftryk, idet han drev møllen i næsten 50 år. Han købte Heltborg Mølle i 1890, men solgte den nogle år senere. Han kunne imidlertid ikke undvære mølleriet, og købte møllen tilbage 2 år senere. Da havde andelsbevægelsen efterhånden fået skabt bedre tider for landbruget. Der blev oprettet andelsmejerier og andelsslagterier og de flere dyr på gårdene betød, at der skulle gruttes mere korn til foder. De mange heste skulle også have foder, og der blev installeret en havrevalse i møllen. Byggryn var også en stor salgsvare, da byggrynsgrød var en almindelig spise på landet først i 1900-tallet. Møllen kunne også male både sigte- og hvedemel til brødbagning.

Efter at møllen stoppede i 1947 forfaldt den, men en kreds af borgere i Heltborg dannede 1950 "Foreningen Heltborg Gamle Mølle", som købte den forfaldne mølle for 500 kr. Der gik dog yderligere 25 år inden renoveringen begyndte, da foreningen selv måtte skaffe midlerne ved afholdelse af loppemarkeder, bankospil m.m. idet møllen ikke er fredet. Materialerne til restaureringen kom til at koste godt 100.000 kr., men udgifter til arbejdsløn blev der ikke tale om, da alt arbejde udførtes på frivillig basis.
Den 19. og 20. september 1981 kunne borgerne i Heltborg igen nyde synet af en flot istandsat mølle, som nu blev kaldt 'Heltborg Gamle Mølle'.

Der er bevaret en del inventar bl.a. tre kværne, en Askaniasigte, en stenkran og et hejseværk.

Møllen ejes af Foreningen Heltborg Gamle Mølle. (2006)

FAKTABOX
 
Opført ca. 1875:
 
Hollandsk vindmølle med jordomgang og kælder
 
Kælder af kampesten og sokkel i grundmur
 
Ottekantet overmølle i træ beklædt med spån
 
Hatten er løgformet og beklædt med pap
 
Vingerne har hækværk til sejl
 
Møllen krøjes manuelt med svans 
 
Bygget som kornmølle og i drift indtil 1947
 
 
moellearkivet.dk/Heltborg Møllekort

Find møllen

Heltborg Mølle

moellearkivet.dk/logodown