HJERRITSDAL MØLLE, Hjerritsdalvej 3, 9500 Hobro (Mariagerfjord Kommune)

moellearkivet.dk/Hjerritsdal Mølle pict.

Hjerritsdal Mølle ligger overdådigt smukt i en tunneldal ved Valsgård Bæk, som løber ud i Mariager Fjord. Møllesøen er en opstemning af bækken.

Da isen, efter sidste istid smeltede bort, blev tunneldalen skabt og dalens sider blev furet af erosionskløfter, der af regn og smeltevand blev skåret ned i det vegetationsløse landskab. Dalen er flere steder skåret ned til grundvandet, der trænger frem som væld og kilder. Valsgård bæk er bevaret næsten ureguleret og man kan med lidt god vilje kalde den en bjergbæk, idet den falder næsten 40 meter på det 3 kilometer lange løb ud til fjorden.

Der har på dette sted været mølledrift siden 1400-tallet, men den møllebygning man ser i dag, er opført efter en brand i 1832. Stuehuset er opført i 1853.
Et specielt træk ved nordjyske vandmøller er, at vandhjulet ofte er placeret inde i møllebygningen og i Hjerritsdal Mølle er det store overfaldshjul på 6 alen indbygget i møllehuset.

Møllen blev restaureret 1990-1993 og er fuldt funktionsdygtig. Den kan ses udefra, fra en sti der går forbi Møllesøen.

Museumsinspektør Lise Andersen har på sin hjemmeside 'Dansk Mølleforum' skrevet en flot artikel om møllen (se link).

Hjerritsdal Mølle er privatejet. (2006)

FAKTABOX
 
Opført 1832:

Vandmølle med overfaldshjul

Fundament af syldsten

Facader i kalket grundmur

Taget er et stråtækt sadeltag

Mølledam, malekarm, stigbord og vandhjul er bevaret

Bygget som kornmølle og i drift til omkring 1955
 
 
 
moellearkivet.dk/Hjerritsdal Møllekort

find møllen

Hjerritsdal Mølle

moellearkivet.dk/logodown