HOLME VANDMØLLE, Nr Næråvej 81, 5450 Otterup. (Nordfyns Kommune)

moellearkivet.dk/Holme Vandmølle pict.
Holme Mølle ligger ved Ringe Å, lidt syd for Gelsted by, og er et velbevaret mølleanlæg fra midten af 1800-tallet. Første mølle på stedet er anlagt helt tilbage i 1400-tallet.
Her er indrettet en hel oase med en smuk parklignende have, hvor den store mølledam indgår som en naturlig del. På den anden side af vejen, som skiller møllegård og dam, kan man høre vandhjulet, der med klaprende lyd trækker en 5,5 Kw generator til el-produktion.

Der er ikke bevaret mølleinventar, men vandføring, malerkarm og stigbord er bevaret. Mølledammen retableret.

Den gamle møller Jens Christensen, som tjente i møllen fra 1840 til 1842, har givet følgende beskrivelse af livet dengang.........
Mølleren Kornelius var blevet møller ved at gifte sig med enken efter den forrige møller. Hun var 14 år ældre end sin nye mand, og behandlede ham ikke godt. Det resulterede i, at Kornelius og stuepigen fik en søn sammen. Det passede naturligvis ikke møllerkonen, og hun prøvede at slå barnet ihjel ved at kaste en sten efter det under dåben. Stenen ramte barnets mors arm, og ceremonien kunne fortsætte. Selv om det aldrig lykkedes den jaloux møllerkone at tage livet af 'Lille Christian', måtte han alligevel leve hele sit liv som invalid, da hun senere vred låret på hans venstre ben af led, så tåen kom til at pege ud til siden. Møllerkonen døde i 1827 og Kornelius i 1836.
Da Jens Christensen kom til møllen , blev den passet af 'Lille Christian', men hans mor, der blev kaldt 'madammen', var den der styrede. Hun var ikke noget rart menneske, ondsindet og rapkæftet, og så drak hun sig fuld hver eftermiddag.
Jens fik 10.kr. - og et får på kost - i løn for det halvandet år, han var på møllegården.

Holme Mølle kan besøges på 'Mølledagen'. Den ejes privat. (2004)
FAKTABOX
 
Opført 1847:

Vandmølle med brystfaldshjul

fundament af grundmur og granit

Facader i grundmur og bindingsværk
 
Taget er et teglhængt heltag
 
Vandføring, dam og hjul bevaret

Bygget som kornmølle og i drift indtil 1941
 
 
moellearkivet.dk/Holme Vandmøllekort

Find møllen

Holme Vandmølle

moellearkivet.dk/logodown