HØNSINGE MØLLE, Nykøbing-Slagelsevej 24, 4560 Vig. (Odsherred Kommune)

moellearkivet.dk/Hønsinge Mølle pict.
Hønsinge Mølle eller "Møllebyggerens Mølle", står højt på en bakke, lidt udenfor Hønsinge by i Odsherred og har en flot udsigt over landskabet.
Møllen er en "kældermølle" eller "bakkemølle" d.v.s. at den er bygget på en kunstig jordhøj, som er gravet ud til "kælder" og forstærket med kampesten. Der findes utallige varianter af kældermøller.

Hønsinge Mølle er møllebygger John Jensen's (1949-2008) fødehjem. Da han var ud af møllerslægt fik han tidligt interesse for møllerfaget og kom i lære hos tømrermester Ejvind Jensen i 1965. Der var ikke altid arbejde nok hos tømrermesteren i Vig, så John blev ofte udlånt til den navnkundige "Karl Møllebygger" i Holbæk, hvor han fik 'smag' for møllebyggerfaget.
I "Møllen" (marts-april 2001) skriver John Jensen:
"Som barn på Hønsinge Mølle hørte jeg spændende historier, når møllebyggerne var på besøg. Jeg var fascineret, når de fortalte om, hvor nemt og hurtigt det foregik, når man flyttede en mølle. Karl "møllebygger" Hansen fra Kollekolle, senere Tømmerup, fortalte, hvordan han havde nedtaget Kinderballe Mølle på Langeland i 1920'erne, fået den sejlet til Sjælland og opsat den i Gudmindrup, hvor spritsmuglere havde brændt den tidligere mølle af. I Odsherred brændte der mange møller i 20'erne - også Hønsinge Mølle, der fik en "ny" mølle fra Dalby ved Tissø, som møllebygger Max Christensen fra Gørlev flyttede. En anden møllebygger, der kom hjemme på møllen, var Holger Christensen fra Fredensborg. Han havde bl.a. stillet 2 møller oven på hinanden i Lille Ebberup. Den første var åbenbart for lav, så Viby Mølle ved Borup blev stillet ovenpå. Jeg var meget imponeret over, hvor hurtigt det gik med at flytte en mølle, og har senere fundet ud af, at man kunne gøre det lige så hurtigt, som vi gør i dag. Det, der er forskellen på dengang og nu, er, at man tidligere brugte en rejsebom, der med 3 barduner og et fodspil gjorde det ud for en "kran", og det tog en del tid med at få rigget rejsebommen op.
Det med at flytte møller er ikke noget nyt. Jeg har opdaget, at det har man gjort meget tidligt, og at møller nærmest betragtedes som en "genstand" man flytter hen, hvor der er behov for dem. Allerede i 1664 flyttede man f.eks. en mølle her fra Vig til Sejrø."

-Hønsinge Mølle nedbrændte i 1921. Året efter flyttede man Dalby Mølle ved Tissø til Hønsinge (den nuværende mølle).
-I 1942 blev der indlagt dampkraft.
-Omkring 1980 blev der monteret en generator i møllehatten til produktion af strøm.
-Fra 1980 til 1988 blev Hønsinge Mølle ombygget til bolig.
-I 1990 købte grosserer Børge Petersen møllen og den fungerer nu som sommerbolig.

Møllen er privatejet og kan kun ses udefra. (2009)
FAKTABOX
 
Opført ca. 1867:

Hollandsk vindmølle med jordomgang og kælder

Undermølle med gennemkørsel sat i kampesten

Ottekantet overmølle i træ beklædt med spån

Hatten er løgformet og beklædt med pap

Vingerne er monteret med klapper og møllen krøjer med vindrose

Bygget som kornmølle og i drift indtil 1964
 
moellearkivet.dk/Hønsinge Møllekort

find møllen

Hønsinge Mølle

moellearkivet.dk/logodown