ELLE MØLLE, Møllevej 55, Skt Klemens, 5260 Odense S.

moellearkivet.dk/Elle Mølle pict.

Elle Mølle, også kaldet Stenløse Mølle, ligger i Skt. Klemens, der er en lille forstad til Odense. Møllen er en af de mange vandmøller der tidligere var en del af Odense Å-systemet.

Møllen der først i 1990'erne var meget forfalden, blev i 1996 købt af autoforhandler Hans Ove Johansen, han kunne se mulighederne i stedet og begyndte i år 2000 på en omfattende restaurering. Efter næsten 10 års arbejde fremstår området nu som en smuk oase, der oser af mølleidyl og man bliver imponeret over resultatet. Hans Ove Johansen har selv, på nær 15000 kroner fra en fond, bekostet hele restaureringen. Han har også selv stået for alt det praktiske, undtaget det mølletekniske, som møllebygger Jens Jørgensen har udført.

Der har også været en Elle Vindmølle. Den stod 100 meter fra vandmøllen og kun undermøllen var tilbage. Af den er der skabt en flot havepavilion med stråtag og i spansk stil.

De nuværende bygninger er fra 1849.

Der er bevaret en del mølleinventar, bl.a. kværn, havrevalse og grynsorterer.

Elle Mølle er i privateje og kan kun ses ved særlige arrangementer.
Den ejes af Hans Ove Johansen. (2009)

Elle Mølle/Stenløse Mølle
FAKTABOX
 
Anlagt i 1600-tallet: 

Vandmølle med overfaldshjul

Fundament af granit

Facader i bindingsværk

Taget er halvvalmet og tækket med strå

Vandføring, stigbord, malekarm og hjul er bevaret

Bygget som kornmølle og i drift indtil 1963
 
 
moellearkivet.dk/Elle Møllekort

find møllen

Elle Mølle

moellearkivet.dk/logodown