ERIKSHOLM MØLLE, Hjerlhedevej 14, 7830 Vinderup (Holstebro Kom.)

moellearkivet.dk/Eriksholm Mølle pict

Eriksholm Mølle er en af bygningerne på Hjerl Hede Frilandsmuseum, der viser den danske udvikling fra 1500-tallet med smedje, kro, møller,skole, præstegård, mejeri, købmandshandel og meget mere.
På museet ligger bl.a. Vinkelgården, der er landets ældste bevarede bondegård.

Møllen hed oprindelig Vork Vandmølle, og lå på Vork Mark, men blev i 1875 flyttet til en bæk i Vork Bakker, hvor den fik navnet Eriksholm Mølle. Den lå utilgængeligt for kørsel med hest og vogn og manglede næsten altid vand, så mølledriften ophørte i 1921.
I 1939 købte Museet på Hjerl Hede inventaret fra Eriksholm Mølle, og installerede det i en, noget ændret, kopi af Karmark Mølle i Bjerringbro Kommune.
Den lille mølledam i Vork Bakker er bevaret, og er et besøg værd, da den ligger meget smukt.

Der er bevaret fuldt inventar.

Møllen ejes af Hjerl Hede Frilandsmuseum. (2006)

FAKTABOX
 
Opført omkring 1855:

Vandmølle med underfaldshjul

Fundament af syldsten

Facader i bindingsværk

Taget er halvvalmet og tækket med strå

Vandføring, sluse og hjul er genskabt

Bygget som kornmølle og i drift til ca. 1921
 
moellearkivet.dk/Eriksholm Møllekort

find møllen

Eriksholm Mølle

moellearkivet.dk/logo