ESRUM MØLLE, Klostergade 12, Esrum, 3230 Græsted. (Gribskov Kom.)

moellearkivet.dk/Esrum Mølle

 

Esrum Mølles historie hænger sammen med Esrom Klosters historie, da det var cisterciensernes bestræbelser på at forene det åndelige med det nyttige, der var årsag til at de blev foregangsmænd indenfor agerbrug, havedyrkning og mølledrift.
Efter reformationen blev møllevæsenet ved Esrum Kloster nedlagt (1536) og flyttet til det sted hvor møllen ligger i dag.


I år 1869 brænder møllen, men genopføres samme år og forsynes med et brystfaldshjul på 5,5 m's højde og 2,5 m's bredde.
I 1870 monteres møllen med en el-generator, der fungerede indtil 1940, og i 1913 indlægges den nuværende turbine.


I 1937 var møllens kapacitet 6-7 tønder korn i timen. Årligt blev der malet 3.000 tønder bønderkorn. Når der var vand nok, op til 100 tønder om dagen.


I 1982 købte staten Esrum Mølle tilbage, og i år 2000 blev møllen lagt sammen med Esrum Kloster i fonden 'Esrum Kloster og møllegård', så efter flere hundrede år som selvstændig mølle er Esrum Mølle tilbage til klostret, hvor dens historie begyndte.

Inventaret består af et par melkværne, en gruttekværn, en havrevalse, samt en dobbelt Askaniasigte. I møllen er det gamle el-værk, der op til 1940 producerede strøm til Esrum og omegn, bevaret.
Møllen fungerer i dag som naturcenter, miljøskole og udstilling.

Der er gårdbutik og en økologisk cafe. Er cafe'en her lukket, kan klostrets cafe anbefales. I kælderen under hvælvingerne kan man bl.a. nyde den glade munk 'Henrik Harpestreng's livret.


Man kan også tage maden med og spise den i møllerhaven. (2003)

FAKTABOX

Opført 1854: (anlagt ca. 1150)

Vandmølle med turbine

Fundament af kampesten

Facader og gavle i grundmur

Taget er et teglhængt sadeltag

Vandføring, malekarm og stigbord er bevaret

Bygget som kornmølle og i drift indtil 1967

GEO:
 56.046386 , 12.377147

moellearkivet.dk/Esrum Møllekort

find møllen

Esrum Mølle

moellearkivet.dk/logodown