LØVE MØLLE, Knudstrupvej 6A, Løve, 4270 Høng (Kalundborg Kommune)

moellearkivet.dk/Løve Mølle pict.
Den første mølle i Løve blev bygget i 1860 af kromanden i Løve, der foruden kroen med landbrug, købmandshandel mm. også ejede 2 bagerier. Hans plan var selv at male sit mel.
Natten mellem den 20. og 21. januar 1881, blev en dramatisk nat for møllens ejer, enkefru Andersen. Omkring kl. 11 om aftenen d. 20. januar opstod der ild i hatten. Man formodede, at møllen, der var afsejlet og standset allerede kl. 7 om aftenen, ikke havde været bremset tilstrækkeligt. Derfor havde persens gnidning imod hattehjulet frembragt en sådan varme, at der var gået ild i træværket. Møllen brændte ned til grunden.
Samme år blev den nuværende mølle opført. Den stod færdig til efteråret. Når det kunne ske så hurtigt, var det fordi møllebyggeren netop havde træ liggende parat til en mølle af den størrelse.
Møllen hørte til Løve Kro, hvorfra der også blev drevet bageri, købmands-, brændsels- og kornhandel.
Kroen var skiftestation for postdiligencen Slagelse/Kalundborg.
I 1921 købte forpagter Ole Pedersen møllen, som han drev til 1960.
I 1961 overlod han møllen vederlagsfrit til egnens befolkning, repræsenteret ved det nystiftede Løve Møllelaug. Det skete på betingelse af, at lauget fremover ville varetage møllens fredning og vedligeholdelse. Møllen blev fredet i 1978, er smukt vedligeholdt og bærer præg af et aktivt møllelaug.
I 1963, 1972, 1983 og 1988 blev der opsat nye vinger. Møllelaugets egen møllebygger, Jørn Nilsson, blev oplært i møllebyggerfaget af Falk Christensen, der var medlem af møllelaugets første bestyrelse. Falk Christensen var tredje generation af møllebyggere i sin slægt, og havde derfor stor erfaring, som han gennem årene videregav til Jørn Nilsson. Vingeopsætningen i 1988 var den første, som Jørn helt alene stod for efter endt "læretid".
I 1994 blev Løve Mølle åbnet op for turister og der blev indført regelmæssige åbningstider. En rigtig møller, Henning Hansen fra Ruds Vedby, kom med i kredsen omkring møllen. Han har gennem årene uddannet flere møllere, der alle kan køre med møllen. I alt 7 møllere er tilknyttet møllen foruden et antal "møllevenner", der bl.a. fungerer som guider, holder møllens omgivelser i mønsterværdig stand og meget mere.
Der er borde og bænke bag møllen i møllerboligens gamle have. Huset blev bygget af møller Ole Pedersen i 1923. Det ejes nu af Løve Kulturforening og bruges af møllens gæster.

På møllens hjemmeside kan man læse mere om Løve Mølle.

FAKTABOX

Opført 1881:

Hollandsk vindmølle med galleri

Undermølle i grundmur

Overmølle i træ, beklædt med spån

Hatten er løgformet, beklædt med spån

Vingerne har hækværk til sejl

Møllen krøjer med vindrose

Bygget som kornmølle

Driften ophørt 1960

 

moellearkivet.dk/Løve Møllekort

find møllen

Løve Mølle

moellearkivet.dk/logodown