KELDDAL MØLLE, Kelddalsvej 15, Vegger, 9240 Nibe

moellearkivet.dk/Kelddal Mølle pict.

Kelddal Mølle ligger naturskønt i Halkær Ådal, hvorigennem Halkær Å løber. Møllen får dog ikke vand fra åen, men er en kildemølle, der får fyldt sin dam fra store kildevæld i en sideslugt til Ådalen.

Møllen nævnes første gang i år 1512 i Trap Danmark.
I 1815 søger møller Jens Pedersen om tilladelse til at bygge en vindmølle. Bevillingen kom i 1825, forseglet og underskrevet af Kong Frederik den. 6. Den gav tilladelse til opførelse af en vindmølle, hvis vandmøllen "helt og aldeles" blev nedlagt. Det er sikkert derfor vindmøllen aldrig blev bygget.

Karen og Helge Tejlmand købte Kelddal Mølle i 1994 og det syn der mødte dem ville have fået de fleste til at løbe langt bort. "Taget er utæt, vandet siver ind fra gavlen og gulvet er delvis brudt op. Nederst i møllehuset ligger den store tunge aksel - den er brudt sammen - brækket midt over, og tandhjulene ligger rådne og defekte - forladt hvor de faldt.
På loftet står resterne af 2 kværne og et valseværk. Senere dukker resterne af grubbeværket frem. Det er indbygget i en kasse under loftet og hænger faretruende i et mørnet træværk.
Også gulvet på loftet virker usikkert, med huller hist og pist, og det hælder slemt under vægten af de tunge kværne.
Alt bærer håbløst præg af årtiers melstøv, glemsel og forfald.
Udenfor er mølledammen fuldstændig tilgroet og stemmeværket er ved at bryde sammen. Malekarmen er utæt og vandet siver på må og få. I sit stenleje står resterne af det 3 meter i diameter store møllehjul. Også det er hårdt medtaget og stensætningen omkring det, er ved at bryde sammen. Her har hylden og meterhøje brændenælder frit spil."
Karen og Helge Tejlmand løb ikke bort. Sammen med møllevenner gik de tålmodigt i gang med oprydningen. En nænsom og original restaurering blev påbegyndt i 1999 og på Mølledagen, den 16. juni 2002, kunne de fremvise den nyrestaurerede kværn fra 1892, og efter endnu 5 års arbejde, næsten udelukkende med frivillig arbejdskraft og med faglig bistand fra møllebygger Nikolaj Madsen, fremstår Kelddal Mølle i dag, som en særdeles flot og fuldt funktionsdygtig kornmølle.

Nordjyllands Amt har indrettet en primitiv lejrplads ved møllen og for et beskedent beløb kan man slå sit telt op og overnatte. Der er bålplads, brænde og toilet.

Kelddal Mølle er i privateje og kan ses på Mølledagen og ved særlige arrangementer. (2007)

FAKTABOX

Opført 1843:

Vandmølle med overfaldshjul

Fundament af syldsten

Facader i grundmur og bindingsværk

Taget er et stråtægt saddeltag med kvist. Eternit på beboelsen

Mølledam, malekarm, stigbord og hjul er bevaret

Bygget som kornmølle og i drift indtil sidst i 1950'erne
 
 
moellearkivet.dk/Kelddal Møllekort

find møllen

Kelddal Mølle

moellearkivet.dk/logodown