KLOSTERMØLLE, Klostermøllevej 48, Voerladegaard, 8660 Skanderborg

moellearkivet.dk/Kloster Mølle pict.
Klostermølle ligger meget naturskønt i Søhøjlandet nær Mossø, og får sit vand fra Gudenåen igennem en gravet kanal.

Det var benediktinermunkene, som byggede et kloster på stedet omkring 1150 og de anlagde også møllen. De gravede to kanaler mellem Mossø og Gudensø (750m) og faldet mellem de to søer var nok til at drive en lille kornmølle. Både mølle og kloster er forlængst revet ned og den nuværende mølle er bygget, tilbygget og ombygget flere gange, men det ældste er fra 1800-tallet.

Møllen hørte under Voer Kloster indtil Reformationen i 1536, hvor kronen overtog den. Godt 100 år efter Reformationen blev Voer Kloster revet ned, da man skulle bruge stenene til udbygningen af Skanderborg Slot, men møllen fortsatte som fæstemølle under kronen indtil Frederik den Femte solgte den på auktion i 1767.
I 1792 bliver Klostermølle udvidet så den nu rummer 5 kværne, en stampemølle og en vaskemaskine i åen.
I 1837 brænder det gamle stuehus og et nyt genopføres. Nu findes på stedet også en smedje, et bageri og et bryggershus.
I 1841 bliver mølle og mølleværk fornyet og den forsynes med to nye vandhjul.
I 1873 omdannes møllen til træsliberi. Den kaldes nu "Træmassefabrikken Klostermølle" og der installeres to turbiner.
I 1878 ombygges møllebygningen til 3 etager.
I 1880 er møllen helt forandret. De ansatte kaldes 'fabriksarbejdere' og ejeren 'fabrikant'.
I 1890 indgår 'møllen' en 10-årig kontrakt med De Forenede Papirfabrikker om levering af 500.000 kg sleben træmasse pr. år, mod at der ikke startes papirproduktion på stedet. Sideløbende drives der stadig kornmølleri og i 1910 bygges et nyt hus til vandhjulet. Både turbiner og vandhjul er i brug.
Efter Første Verdenskrig falder prisen på træmasse og fra omkring 1930 producerer Klostermølle selv pap af træmassen. Kornmølleriet fortsætter til ca. 1945 og der produceres nu også elektricitet på stedet.
I 1974, på Store Bededag, brænder en del af Klostermølles bygninger bl.a. turbinehuset med de 2 turbiner. Efter nogle forsøg på genoptagelse af driften nedlægges Klostermølle.
I 1975 køber staten Klostermølle.
I 1980 oprettes en selvejende institution med henblik på at bevare det industrielle område for eftertiden.
I 1991 Står det flotte møllehus færdigrestaureret og senere er turbinehuset blevet genopbygget.

Klostermølle drives som museum og naturskole.
Området ejes af staten. (2007)
FAKTABOX
 
Opført 1860:
 
Vandmølle i tre etager med turbine
 
Facader i grundmur og bindingsværk. 
 
Øverste etage med udvendig træbeklædning
 
Taget er fladt og beklædt med pap
 
Vandføring og sluser er bevaret
 
Bygget som kornmølle
 
Driften ophørt omkring 1945
 
 
moellearkivet.dk/Klostermøllekort

Find Møllen

Klostermølle

moellearkivet.dk/logodown