JÆGERSPRIS MØLLE, Møllevej 52, 3630 Jægerspris. Frederiksund Kommune

moellearkivet.dk/Jægerspris Mølle pict
Frederik VI ejede "Holtens Mølle" i Odsherred. Den blev i 1830 flyttet til Jægerspris. Flytningen kostede kongen 5.500 rigsdaler og møllen holdt i 24 år. Den nedbrændte i 1854. Samme år blev den nuværende mølle opført, der dengang var fæstemølle under Jægerspris Slot.
 


Foruden mølleri blev der også drevet bageri og det er meget tænkeligt, at Frederik den Syvende og grevinde Danner, der købte slottet og møllen i midten af 1800-tallet, har fået deres brød herfra. 
Bageriet eksisterede indtil 1970.
 


Møllegården og tilbygninger er desværre revet ned og på møllens marker er der opført boligblokke.
 


Møllen er funktionsdygtig og maler jævnligt.
 


Der er ingen faciliteter ved møllen, men når man nu er kørt helt til Jægerspris, skal man vel ned til Poulsens Isbar og have en hjemmebagt vaffel med 3 kugler og en bolle. Man skal vel også se slottet og her er der en dejig cafe.
 


Møllen ejes af Frederiksund Kommune (2003) 
FAKTABOX
 
Opført ca. 1854:
 
Hollandsk vindmølle med jordomgang og kælder
 
Omgangen er sat i kampesten og har gennemkørsel
 
Fundament i grundmur
 
Ottekantet overmølle i træ beklædt med spån og brædder på klink
 
Hatten er løgformet og beklædt med spån
 
Vingerne har hækværk til sejl
 
Møllen har krøjebjælker og et spil monteret på svansen
 
Bygget som kornmølle og i drift indtil 1954 


 
moellearkivet.dk/Jægerspris Møllekort

find møllen

Jægerspris Mølle

moellearkivet.dk/logodown