KRAGSKOV MØLLE, Skagen Egnsmuseum, P.K. Nielsensvej 8-10, 9990 Skagen

moellearkivet.dk/Kragskov Mølle pict.
Kragskov Mølle er Danmarks nordligste mølle og ligger på en bakke midt i Skagen by. Bakken og møllen er en del af 'Skagen By og Egnsmuseum'.

Møllen stod oprindelig på Elling Enge nordvest for Frederikshavn, hvor den fungerede som pumpemølle. Omkring år 1870 blev den genopført i Jerup, hvor den ændredes til kornmølle og var i drift indtil 1952.
Derefter købte museet 'Skagens Fortidsminder' møllen og flyttede den til dens nuværende plads på Svallerbakken.

Der er bevaret en del mølleinventar bl.a. kværne, sortererværk og tromlesigte.

Der er parkering lige nedenfor møllen, men man må betale entre til museet, hvis man vil tæt på den.

Møllen ejes af 'Skagen By og Egnsmuseum' (2005).

FAKTABOX

Opført før 1870: 

Hollandsk vindmølle med jordomgang

Undermølle i grundmur

Ottekantet overmølle i træ beklædt med strå

Hatten er løgformet og beklædt med pap

Vingerne har hækværk til sejl

Møllen krøjes fra omgangen

Bygget som pumpemølle. 

I drift som kornmølle indtil 1952

moellearkivet.dk/Kragskov Møllekort
moellearkivet,dk/logodown