KRENGERUP MØLLE, Krengerupvej 96 5620 Glamsbjerg. Assens Kommune

moellearkivet.dk/Krengerup Mølle pict.
Krengerup er en smuk trefløjet avlsgård fra 1771 med en stilfuld hovedbygning i ny-klassisistisk stil. Møllen indgår som en integreret del af dette anlæg, da den er indrettet i den ene af 2 pavilloner. Den anden var mejeri (nærmest hovedbygningen). Den trak kværnen i laden og afløste den gamle hestemølle, der stadig kan ses som en tilbygning på ladens vestside. Møllen får vand fra en stor stensat opstemning nord for gården, gennem en kanal under gårdspladsen. Gangtøjet er bevaret næsten intakt.

Møllen er ikke åben for publikum, men kan ses udefra. Den anvendes til magasin.

På Krengerup Gods findes desuden et 'Skodamuseum' med gamle biler, samt et 'Hørvævsmuseum', der blev oprettet 1993-95 efter direktør Kurt Reindels donation af maskinvævene fra det ophørte Tommerup Væveri.

Der er masser af parkering, samt en lille cafe, der har samme åbningstider som Hørmuseet. (2005)

FAKTABOX

Opført 1838:

Vandmølle i to etager med brystfaldshjul

fundament af syldsten

Facader i grundmur og bindingsværk

Taget er halvvalmet og teglhængt

Vandføring, stigbord, malekarm og hjul er bevaret

Opført som gårdmølle for herregården Krengerup

 

moellearkivet.dk/Krengerup Møllekort

find møllen

Krængerup Mølle

moellearkivet.dk/logodown