LADBY OVERDREVS ANDELSMØLLE, Trollebjergvej 6A, Ladby, 4700 Næstved

moellearkivet.dk/Ladby Andelsmølle pict.
Ladby Overdrevs Andelsmølle ligger på sin lille parcel midt i en mark, nogle kilometer vest for Næstved, lidt udenfor landsbyen Ladby. Det er en meget lille og usædvanlig solidt bygget mølle med støbte tandhjul i bronzelejer og med fedtkopsmøring.

Sidst i 1800-tallet var forbruget af malet korn til dyrehold steget kraftigt. Efter en del møder og et tilsagn fra Herlufholm Gods om et lån på kr. 1200.- , satte husmændene på Ladby Overdrev maskinbygger Hans P Madsen, Guderup, til at opføre møllen. I foråret 1898 byggede man fundamentet. Samme sommer blev møllekroppen rejst og sidst på efteråret kom det store øjeblik, da hatten med aksel og hathjul, blev hejst på plads. Sidst i januar 1899, blev de 16 alen lange vinger spændt fast. Møllebyggeren var i mellemtiden død, men hans enke havde videreført firmaet og kunne nu endelig få betaling for møllen. I alt kr. 1o78.91.

Møllen er restaureret og fuldt funktionsdygtig. (2002)

Den ejes af Ladby Møllelaug. (2002)
FAKTABOX
 
Opført ca. 1899:

Hollandsk vindmølle med stensat jordomgang

Fundament af kampesten

Sekskantet overmølle af træ, beklædt med spån

Hatten er løgformet og beklædt med pap

Vingerne har hækværk til sejl

Møllen har krøjebjælker og svans

Bygget som kornmølle og i drift indtil 1954
 
moellearkivet.dk/Ladby Andelsmøllekort

Find møllen

Ladby Andelsmølle

moellearkivet.dk/logodown