LILLE MØLLE, Lillemøllevej 14, 5853 Ørbæk. (Nyborg Kommune)

moellearkivet.dk/Lille Mølle
Lille Mølle ligger ved Ørbæk Å, der løber ud i Nyborg Fjord. Møllen er utroligt naturskønt beliggende i et dramatisk landskab med høje bakker og stejle skrænter. For at komme til møllen må man køre ad smalle snoede veje, men pludselig går det stejlt nedad og der åbenbarer sig et Paradis med vandmølle og dam.

Lille Mølle hed oprindelig Lunde Mølle og lå ca. 500 meter nord for den eksisterende mølle ved et tilløb. Den var anlagt først i 1600-tallet, men blev brændt ned af de svenske tropper i 1658, fordi mølleren malede korn for de danske soldater på Nyborg Slot. Derefter blev den genopført på sin nuværende plads ved hovedåen.
I 1826 brænder møllen igen, men bliver hurtigt genopbygget og de nuværende bygninger er fra denne genopbygning (1827).
Fra sin opførelse i begyndelsen af 1600-tallet og indtil 1899, hvor den blev solgt til selveje for 15.000 kr, var møllen fæstemølle under godset Holckenhavn.

I 1971 købte Nationalmuseets mølleekspert Anders Jespersen Lille Mølle. Han boede ellers i Holte, nord for København, men var så betaget af møllen, at han bare måtte eje den. 10 år efter, i 1981, have han totalrenoveret møllen. Han installerede også en generator, der blev trukket af det ene vandhjul, så han kunne lave sin egen elektricitet. Han oprettede desuden et arkiv med en stor samling af tekniske tegninger, fotografier, driftsregnskaber, samt mange andre vigtige dokumenter vedrørende vind- og vandmøller.
I 1999 solgte Anders Jespersen, p.g.a. alder og svigtende helbred og lige inden sin 80'års fødselsdag, sin mølle til Direktør Poul Erik Lyregaard, som havde planer om at bevare møllen og bruge Anders Jespersens samling til videre forskning af de danske møllers historie. Den 24. maj 2003 indviedes et molinologisk forskningscenter i Lille Mølle på basis af Anders Jespersens arkiv. Her kunne alle med interesse for møller bestille tid og herefter fordybe sig i een eller flere møllers historie.
Desværre døde Poul Erik Lyregaard den 4. december 2003, og tog sit store engagement i møllesagen med sig i graven. Hans familie har siden ført Lille Mølle og Molinologisk Forskningscenter videre, men kræfterne og engamentet slog ikke rigtigt til og den 1. september 2007, købte redaktør og stifter af altinget.dk, Rasmus Nielsen Lille Mølle for at bruge den til kursusformål og møder. I august 2008 meddeler Rasmus Nielsen at han har solgt Lille Mølle, da det var for besværligt at drive møllen, som han havde tænkt sig. Inden salget havde han dog besluttet at Anders Jespersens arkiv skulle væk fra Lille Mølle og indledt forhandling med Nationalmuseet. Det er nu Sevda Metin og Tommy Storm, der ejer ejer Lille Mølle. De vil bruge den til bolig og erhverv.

Der er bevaret en del inventar og møllen er funktionsdygtig.

Lille Mølle ejes af Sevda Metin og Tommy Storm og kan ses ved særlige arrangementer. (04.09.2008)
FAKTABOX
 
Opført 1828: 

Vandmølle med to overfaldshjul

Fundament af syldsten

Facader i bindingsværk

Taget er halvvalmet og tækket med strå

Mølledam, bagsluse, stigbord, sliske og vandhjul er bevaret

Bygget som kornmølle og i drift indtil 1954
 
moellearkivet.dk/Lille Møllekort

Find møllen

Lille Mølle

moellearkivet.dk/logodown