LINDELSE MØLLE, Møllebanken 1. 5900 Rudkøbing. Langeland

moellearkivet.dk/Lindelse Mølle pict.
Lindelse Mølle står på en lille bakke og gemt bag lidt træer, nogle kilometer syd for Langelands 'hovedstad' Rudkøbing.

Lindelse Mølle eller "Phoenix Mølle" opførtes efter en brand i den gamle mølle. Ejeren der var digteren Thor Langes far, syntes møllen opstod i en ny og flottere skikkelse, ligesom Fugl Phoenix, og kaldte den "Phoenix Mølle". Flot har den nye mølle da også været. Den var spånbeklædt og malet med oliefarve. Vindueskarmene var beklædt med blyplader. Enden af vingeakslen var beslået med kobber og ægte forgyldt. Vingerne var på 36 alen og sejlene var af russisk dug. Galleriet var belagt med egeplanker og der var 5 kværne. I sandhed en imponerende mølle.

De gamle møller var ofte skueplads for dramatiske begivenheder. Her er hvad Langelands Avis skrev d. 2. januar 1863:
"I Lindelse Mølle er Nytaarsaften passeret en meget ubehagelig Begivenhed. En conditionerende tysk Bagersvend har nemlig med en kniv stukken en ung Mand fra Lindelse By i den venstre Side, ikke langt fra Hjertet, saa han for Øjeblikket er meget lidende, uden at der dog befrygtes at være nogen Fare for hans Liv. Anledningen til det passerede er os berettet saaledes: Bagersvenden, der i Kortspil havde tabt nogle Skillinger, forlod Selskabet og gik til Sengs; Medspillerne gik noget efter til hans Kammer, for at affordre ham Gevinsten, men istedetfor at erlægge de tabte Skillinger, sprang han ud af Sengen og greb en Kniv med hvilken han bibragte den unge Mand Stikket. Om der imellem de paagjældende har fundet noget forudgaaende Skjensmaal Sted, hvorved Bagersvenden er bleven ophidset, eller om han har været noget beruset, vide vi ikke. Bagersvenden er igaar ført til herværende Arrest."

Vingerne havde oprindelig hækværk og sejl, men i 1920 fik møllen monteret selvsvikker og vindrose. Nu står møllen med nøgne vingebjælker.

Lindelse Mølle gennemgik 2000-2002 en tiltrængt restaurering og fremstår, med undtagelse af vingerne, som intakt. Mølle og møllegård er fredet.

Møllen er privatejet og blev i 2009 købt af simon Greve og Jette Lorenzen. Den kan besøges på 'Mølledagen'. (2009)

FAKTABOX

Opført 1828:

Hollandsk vindmølle med galleri

Fundament af kampesten

Undermølle i grundmur

Ottekantet overmølle i træ, beklædt med spån

Hatten er bådformet, beklædt med spån

Vingerne står med nøgne bjælker

Møllen krøjer med vindrose

Bygget som kornmølle

Driften ophørt 1970

 

moellearkivet.dk/Lindelse Møllekort
moellearkivet,dk/logodown