LINDET MØLLE, Lindetvej 50, 9900 Frederikshavn

moellearkivet.dk/Linnet Mølle pict.
Lindet Mølle ligger ved Åsted Å nord for Gærum. Mølledammen er oprenset og har en vanddybde på op til 2 meter.
Nationalmuseet og Hedeselskabet har genskabt et miljø fra 1700-tallet i det smukke naturområde ved dam og mølle.
Møllen har fungeret som kornmølle. Den har også leveret kraft til et savskæreri for hovedgården Lindet, hvortil møllen også omkring år 1900 leverede elektricitet. Op til 1960 producerede møllen jævnstrøm til eget forbrug.

Møllebygningen har været pillet ned sten for sten og nummereret, hvorefter bygningen blev genopbygget. Desværre slap pengene op, da man skulle til at retablere vandføringen, så nu har man en flot mølledam på den ene side af dæmningen (vejen), og fem meter derfra, på den modsatte side, en tørlagt vandmølle. Man mangler lyden af det rislende vand, men området er alligevel et af Frederikshavns smukkeste rekreative områder..

Der er ingen faciliteter omkring møllen. Den ejes privat (2005)
FAKTABOX
 
Anlagt før 1552: 
 
Vandmølle med turbine
 
Fundament af kampesten
 
Facader ligeledes i kampesten
 
Taget er et afvalmet stråtag
 
Mølledammen er retableret
 
Opført som kornmølle
 
Driften ophørt 1960 
 
moellearkivet.dk/Linnet Møllekort

Find møllen

Linnet Mølle

moellearkivet.dk/logodown