KALEKO MØLLE, Priceshavevej 38, 5600 Faaborg

moellearkivet.dk/Kaleko Mølle pict
Kaleko Mølle ligger et par kilometer nord for Fåborg og har været museum siden 1917. Det er Danmarks ældste bevarede og intakte vandmølle.

Møllen er anlagt i middelalderen, men de ældste nuværende bygninger er fra omkring 1600.

En del af DR's julekalender "Nissebanden" blev optaget i møllen.

Det er fantastisk at denne dejlige vandmølle er bevaret så uforandret. Her fornemmer man, at det ikke er kongen, adelen eller de gejstlige, der har færdedes her. Det er den jævne møllerfamilie, som har boet, arbejdet og haft et liv her.

Kaleko Mølle ligger på et lille museumsområde og
der skal betales en lille entre til området.

Møllen ejes af Fåborg Museum. (2003)

BILLEDET:
(1) - Området med vandføringen midt i billedet.
(2) - Mølleriet i gavlen er sammenbygget med boligen.
(3) - Overfaldshjul og mølle.
(4) - Mølledammen.
moellearkivet.dk/Kaleko mølle

FAKTABOX

Opført ca. 1600:

Vandmølle med to overfaldshjul.

Fundament af syldsten.

Facader i bindingsværk.

Taget er tækket med strå.

Vandføring, malekarm, stigbord og hjul er bevaret.

Mølledammen blev retableret i 1960'erne.

Bygget som kornmølle og i drift indtil 1912.

 

moellearkivet.dk/Kaleko Møllekort

find møllen

Kaleko Mølle

moellearkivet.dk/logodown