Nybjerg Vandmølle, Bøgvadvej 41, 6040 Egtved. (Vejle Kommune)

moellearkivet.dk/Nybjerg Mølle pict.
Hvor vejen mellem Egtved og Billund krydser Egtved Å, ligger Nybjerg Mølle i et særdeles smukt landskab, der er formet af den sidste istid.

Møllen der blev gennemrestaureret 1959-60 og 2000-2001, har haft en noget omskiftelig tilværelse. I 1835 blev den købt af Christian Pedersen Thulstrup. Han havde lærereksamen og var i flere år skolebestyrer i Kolding. I 1834 giftede han sig med mølledatteren fra Dalby Mølle, og det inspirerede ham til at blive møller. I 1844 fik han udgravet en 3 tønder land stor mølledam, og i 1848 opførte han et brændevinsbrænderi. Hans største præstation var dog opførelsen af den store møllebygning, der kostede 6.000 rigsdaler.
Thulstrup opbyggede en stor og velfungerende virksomhed, der foruden mølle og brændevinsbrænderi havde stamperi og et maltgøreri. Kunderne strømmede til. Op til højtiderne holdt de ligefrem i kø på den stejle vej ned til møllen.
Thulstrup kunne derimod ikke vide, at Rigsdagen kort tid efter, i 1852, vedtog loven om fri næring. Da begyndte nedturen for Nybjerg Mølle. Der blev bygget 3 nye møller i området, og de tog flere end halvdelen af Nybjergs kunder.
Thulstrup døde efter lang tids sygdom i 1867. Hans enke prøvede at drive møllen videre, men gik fallit i 1872.

I haven står en skulptur af Egtvedpigen, som billedhuggeren Johan Galster mener hun så ud for 3000 år siden.

Møllen er funktionsdygtig og kan ses udefra.
Den er privatejet. (2006)

FAKTABOX

Anlagt før 1548:

Vandmølle med 2 underfaldshjul

Fundament af kampesten

Facader og gavle i grundmur

Taget er halvvalmet og tækket med strå

Mølledammen er genetableret

Malekarm og stigbord er bevaret

Vandføring, malekarm, stigbord og hjul er bevaret

Bygget som kornmølle og i drift indtil 1934

moellearkivet.dk/Nybjerg Møllekort

Find møllen

Nybjerg Mølle

moellearkivet.dk/logodown