PRÆSTKÆR MØLLE, Hovedvejen 44, 6650 Brørup. (Vejen Kommune)

moellearkivet.dk/Præstkær Mølle pict. Gravengård Vandmølle
Præstkær Mølle, eller Gravengård Vandmølle, ligger ved Holsted Å mellem Brørup og Holsted. Åen løber ud i Sneum Å, for til sidst at blande sig med Vesterhavet. Det er en gammel gårdmølle, der blev anlagt som kornmølle og benstampemølle for gården Gravengård, der ligger på bakken lidt nord for møllen.

Helt fra begyndelsen bestod møllens maleværk af en kværn og en benstamp, hvor knogler fra døde dyr knustes på stampeværket og derefter blev malet til benmel på kværnen. Den brugtes også som gruttekværn til formaling af dyrefoder. Den har sikkert også fremstillet mel til menneskeføde. Der er eksempler på, at folk før i tiden, i nødsituationer, måtte fortære deres forfædres ben for at overleve.

Ikke langt fra den lille hvidkalkede og stråtækte møllebygning (4,5 gange 5,5 meter) ligger herregården Sønderskov, som er egnsmuseum for Brørup, Holsted og Vejen kommuner. Museet har erhvervet en stor samling møllebyggerværktøj og har indledt et samarbejde med Dines og Merete Holm på Sønderskov Mølle (s.d). I 1987 tog museet initiativ til, at der blev lavet en plan for restaurering af Præstkær Mølle. Derefter forsøgte museet at skaffe midler til arbejdet ved at søge lokale pengeinstitutter og private. En særbevilling fra Statens Bygningsfredningsfond og fra Bygningsbevaringsfonden af 1975 gjorde, at arbejdsgruppen omkring møllen og møllebygger Jens Jørgensen fra Fakse Ladeplads, en junidag 1993, kunne trække stigbordet og sætte det nye vandhjul i gang.
Møllebygningen er flot og ligger midt i den mest betagende natur. Vandhjulet kører og fuglene synger, men bygningen er desværre tom. Museet har planer om at genetablere en benstamp og en kværn, men det er bekosteligt og er endnu ikke blevet til noget.

Præstkær Mølle hører under Sønderskov Egnsmuseum. (2004)

FAKTABOX

Opført ca.1865:

Vandmølle med strømhjul

Møllebygning i kalket grundmur

Taget er helvalmet og tækket med strå

Vandføring, sluse og hjul bevaret

Bygget som korn- og benstampemølle

Driften ophørt 1923

.

moellearkivet.dk/Præstkær Møllekort

Find møllen

Præstkær Mølle

moellearkivet.dk/logodown