NØRHOLM VANDMØLLE , Stokkebrovej 1, Sig. 6800 Varde

moellearkivet.dk/Nørholm Vandmølle pict.
Nørholm Vandmølle ligger smukt ved Varde å ca. 10 kilometer nord for Varde og er 'nabo' til godset Nørholm, som også ejer grunden, hvor møllen ligger.

Møllen har altid været tilknyttet Nørholm herregård (nu godset Nørholm), som i middelalderen var et befæstet borganlæg. Sammen med borgen nævnes møllen første gang 1406, i en retssag, hvor borgens tilhørende jord tildømtes Kronen (dronning Margrethe I.). Vandmøllebygningen, uden jord, tildømtes kirken. Det lykkedes dog herregårdens ejere at tilbagekøbe jorden i 1524.
Det har været en travl mølle og den største i Ribe amt. Foruden herregården malede den korn for 215 gårde og 41 huse, som dækkede et område på 6.593 tdr. land.
De nuværende bygninger er fra slutningen af 1700-tallet hvor godsejer Rosenørn Teilmann foretog en gennemgribende ombygning. I 1796 bliver der indlagt grubbe- og pilleværk og i 1916 monteres en turbine, som i mange år trækker en generator, der leverer strøm til borgerne i Thorstrup og omegn. Der har desuden i en periode været en smedje og et bageri tilknyttet vandmøllen.

Nørholm Vandmølle blev ubrugelig, da man under 2. Verdenskrig udvidede Karlsgårde vandkraftstation. Man ændrede løbet af Varde å, fra Ansager til Karlsgårde Sø og tog således det meste vand fra møllen. Siden har den været uvirksom, men er blevet vedligeholdt af Nørholms ejere. I 2008 blev en gennemgribende restaurering påbegyndt. Lokale håndværkere og møllebygger Jens Jørgensen har stået for arbejdet.. bl.a. er de gamle tavl taget ned og bindingsværket genopmuret med specialfremstillede gule sten. Man håber nu, da vandkraftværket nedlægges og Varde Å føres tilbage til sit oprindelige løb, at der igen kommer vand til møllen i en mængde, så gangtøj og kværne kan vises i drift.

Møllen ejes af Godset Nørholm og drives af Nørholm Vandmøllelaug (2010).

FAKTABOX

 

Anlagt før 1406: 

 

Vandmølle med 2 underfaldshjul

 

Fundament af beton og sten

 

Facader i bindingsværk med beklædning af lodrette planker mod vandhjul

 

Taget er halvvalmet og tækket med strå

 

Møllen kører med åvand fra gravet kanal

 

Vandføring og sluse er retableret

 

Bygget som kornmølle og i drift indtil 1945

 

 

moellearkivet.dk/Nørholm Vandmøllekort

Find møllen

Nørholm Vandmølle

moellearkivet.dk/logodown