RANDRUP MØLLE, Randrup Møllevej 18, Sønder Rind, 8800 Viborg

moellearkivet.dk/Randrup Mølle pict.
Randrup Mølle ligger ved Rind Bæk, syd for Viborg, i et meget smukt område der blev skabt i sidste istid.

Der har været mølle på stedet siden 1600-tallet og det nuværende mølleanlæg består af den hvidkalkede møllebygning med stråtag fra 1869, samt det smukke gulkalkede beboelseshus fra 1913.

Niels Munk Nielsen var kun 32 år, da han i 1910 købte Randrup Mølle af sin far for 30.000 kr., og selv om han kun havde møllen i 10 år, nåede han at rive den gamle beboelse ned og opføre den nuværende flotte hovedbygning. Han installerede også et lille elværk, der producerede strøm til mølle og beboelse. Desuden kørte han mølleture, hvor han hentede korn hos bønderne til formaling og senere kørte det malede korn tilbage igen.
Under Første Verdenskrig var der ekstra travlt på møllen, for der var der indkvarteret 29 soldater. Samtidig opkøbte Niels Munk byg, som han valsede til gryn og solgte til købmændende i hele Midtjylland.
Efter krigen gik det ned af bakke for mølleriet. De fleste gårde havde fået installeret elektricitet og købt kværn, så de selv kunne male deres dyrefoder. Størsteparten af melproduktionen var overtaget af de store havnemøller, så i erkendelse af at kundemølleriets tid snart var forbi, solgte Niels Munk i 1920 sin mølle og blev landmand. Han havde, sikkert af det støvfyldte arbejde i møllen, fået tuberkulose og døde fire år efter i 1924. Hans søn, der også havde arbejdet i møllen, døde senere af den samme sygdom.

I dag kører Randrup Mølles vandhjul stadig. Det trækker en 3 Kw generator, som kan producere 40-50 Kw om dagen.

Der er bevaret en del inventar bl.a. kværne, stenkran og lidt gangtøj.

Randrup Mølle er i privat eje og kan kun ses udefra. (2007)
FAKTABOX
 
Opført 1869: 
 
Vandmølle med overfaldshjul
 
Fundament af kampesten
 
Facader i bindingsværk og grundmur
 
Taget er halvvalmet og tækket med strå
 
Mølledam, stigbord, malekarm og hjul er bevaret
 
Bygget som kornmølle
 
Driften ophørt 1948
 
moellearkivet.dk/Randrup Møllekort

Find møllen

Randrup Mølle

moellearkivet.dk/logodown