REBSTRUP ULDSPINDERI, Svenskevej, 2800 Kgs. Lyngby

moellearkivet.dk/Rebstrup Uldspinderi pict.
Rebstrup Uldspinderi blev opført omkring år 1900 i landsbyen Rebstrup i Himmerland. I 1970'erne købte Nationalmuseet møllen og flyttede den til Stampen ved Mølleåen.

Oprindelig lå her et fabrikssamfund som i Brede og Raadvad, men mindre. Her arbejdede og boede mere end 100 mennesker, og her lå fabriksanlæg, lagerbygninger, boliger og butik. Udover tekstilfremstilling var her en kornmølle, og man drev et bageri med brødudsalg i Nærum.
De første møller på stedet var kornmøller fra slutningen af 1200-tallet. De malede korn, men omkring 1620 blev der anlagt en stampemølle. Her blev nyvævet klæde stampet med stokke, så det blev tæt og solidt.
Stampemøllen udvikledes gennem 1800-tallet til en egentlig tekstilfabrik. I 1875 opgav man vandkraften til fordel for dampkraft. Stampen var på den tid en velfungerende fabrik med mange bygninger.
Tekstilproduktionen standsede brat ved en brand på fabrikken i 1914. Den blev begyndelsen til Stampens endeligt. Bygningerne forfaldt eller blev brugt til husvildeboliger. En tilbageværende fabriksbygning indrettedes til fremstilling af acetylen. Den blev som det sidste af Stampen fjernet i 1972.

Når man kommer til det lille uldspinderi, der nu ligger ved Stampedam, kan man næsten ikke forestille sig, at her engang har ligget en hel lille by. Alle spor er fjernet og det eneste der er tilbage af det gamle Stampen, er broen, der fører vejen over Mølleåen.

Møllen fungerer i dag som museumsspinderi.
Den ejes af Nationalmuseet. (2005)

FAKTABOX
 
Opført ca. år 1900:
 
Vandmølle med overfaldshjul
 
Fundament af beton
 
Facader i grundmur
 
Taget er et heltag tækket med spån
 
Møllen rummer et komplet uldspinderi
 
Vandføring, malekarm, stigbord og hjul er bevaret
 
Bygget som uldspinderi
 
moellearkivet.dk/Rebstrup Uldspinderikort Rebstrup Uldspinderi

SIDSTE NYT.

Nationalmuseet som ejer Repstrup Uldspinderi, besluttede i 2016, at spinderiet skulle rives ned, da det ikke fungerer efter hensigten. 

moellearkivet.dk/logodown