RIBE STAMPEMØLLE, Holmevej 2 6760 Ribe. (Esbjerg Kommune)

moellearkivet.dk/Ribe Stampemølle pict.
I Ribe hører vi om Kongens Mølle allerede i 1255, det var en vandmølle, der også blev kaldt Overmøllen, og som alle fæstere under Ladegården var pligtige til at bruge.
Fra 1500-tallet hører vi også om Ribe Ydermølle og Midtmøllen.

I 1581 bygges Ribe Stampemølle, som barkmølle, ved Stampemøllestrømmen. Efter nogle ombygninger og en flytning til den invendige side af graven, blev møllen i 1652 og 1720 ødelagt af stormfloder. Indtil 1881 var der kun stamp- og barkmølle, men senere tilføjedes karteri og uldspinderi.
I 1909 og 1911 ødelægges møllen igen af stormfloder.
I 1939 udskiftes det gamle underfaldshjul med en 80 hk turbine.
I en del år forsyner den lille mølle 16 husstande med daglig strøm.

I 2007 køber Skov- og Naturstyrelsen, nu Naturstyrelsen, Stampemølleværket, og el- produktionen ophører. Der skal nu etableres en faunapassage for snæbel ved møllen.

Ribe Ydermølle og Midtmøllen eksisterer stadig. Ydermøllen er bygget om til bolig og forretning, mens Midtmøllen har fået fjernet selve møllehuset og resten indrettet til boliger.
Kongens Mølle var allerede i 1684 så forfalden, at man prøvede på at sælge den, men der var ingen købere, og møllen forfaldt endnu mere, for til sidst, at blive helt ødelagt af en stormflod i januar 1696.

Ribe Stampemølle ejes af Naturstyrelsen. (2012)
FAKTABOX
 
Anlagt 1581
 
Vandmølle med turbine
 
Fundament af beton
 
Facader i grundmur
 
Taget er teglhængt
 
Malekarm og stigbord er bevaret
 
Oprindelig bygget som barkmølle
 
Senere EL-producerende mølle 
 
EL-driften ophørt 2008
 
moellearkivet.dk/Ribe Stampemøllekort

Find møllen

Ribe Stampemølle

moellearkivet.dk/logodown