RUDKØBING BYMØLLE, Rue 1, 5900 Rudkøbing. (Langeland Kommune)

moellearkivet.dk/Rudkøbing Bymølle pict.
Rudkøbing Bymølle er Langelands ældste mølle, efter at Nr. Longelse Mølle fra 1805, der brændte i 2002, desværre er revet ned. Den er samtidig den eneste tilbageværende voldmølle udenfor København. Den ligger på Rudkøbings gamle fæstningsvold, hvor der i flere århundreder har ligget en vindmølle.

Det er de færreste af dem der har ejet møllen, der selv har drevet mølleri. Det har været købmænd fra byen, der så har fået en bestyrer til at varetage driften. I 1800-tallet havde bestyreren 3-4 karle og 2 piger som tyende, så det har været en god forretning at være bymøller i Rudkøbing.

Møllen har ellers ikke altid haft det nemt og den har været udsat for en hel del ulykker. I 1703 blæste hele møllen omkuld. I 1852 blæste alle vingerne af møllen. I 1918 blæste den ene vinge ned. En dag i 1886 satte møllen i gang, mens en møllersvend klatrede oppe på en af vingerne for at sætte sejl. Han havde dog åndsnærværelse nok til at holde fast, selv om møllen kørte rundt, og han blev reddet, da der var nogen, der fik standset møllen. Værre gik det for mølleren selv i 1919. Da greb et hjul fat i hans tøj og trak ham ind i maskineriet, så han blev mast til døde.

Den selvejende institution "Foreningen Til Bymøllens Bevarelse" har arbejdet ihærdigt på at skaffe de nødvendige midler fra Rudkøbing Kommune, Skov- og Naturstyrelsen og forskellige fonde, så Rudkøbing kunne få sit vartegn igen, og i efteråret 2005 kunne folk i Rudkøbing igen nyde synet af deres flotte mølle på bakketoppen over byen.
Nedenfor møllegården ligger byfogedgården med sin karakteristiske maltkølle. Her tørrede man den spirede udblødte byg (grønmalten), før den blev knust.

Det kan være lidt svært at finde op til møllen, da mange af Rudkøbings gamle gader er smalle og ensrettede. (2006)
FAKTABOX
 
Opført år 1820:
 
Hollandsk vindmølle med galleri
 
Undermølle i kampesten
 
Ottekantet overmølle i træ beklædt med spån og brædder på klink
 
Hatten er bådformet og beklædt med spån
 
Vingerne har hækværk til sejl
 
Møllen har krøjebjælker og svans
 
Bygget som kornmølle og i drift indtil 1950
 
 
moellearkivet.dk/Rudkøbing Bymøllekort

Find møllen

Rudkøbing Bymølle

moellearkivet.dk/logodown