RØDE VEJRMØLLE, Roskildevej 5, 2620 Albertslund Kommune

moellearkivet.dk/Røde Vejrmølle pict.
Røde Vejrmølle (Fristrup Mølle) står ved den gamle hovedvej A1 (Roskildevej) i Albertslund og er en af Danmarks mest kendte møller, da den i en årrække fungerede som vartegn for 'Glostrup og Omegns Fællesbageri', i daglig tale kaldet 'Røde Mølle Brødfabrik', og var afbildet på brødpakkerne.

Det er sansynligt at Røde Vejrmølle begyndte som en lille vandmølle ved Store Vejleå, for derefter at blive flyttet til en stubmølle beliggende ved Roskilde Gl. Landevej. Her kom den til at ligge ved krydset, hvor nord-syd og øst-vest trafikken mødtes, og det var derfor nemt at komme til møllen. Det viste sig hurtigt at stedet var meget trafikeret og der blev hurtigt bygget en kro ved siden af møllen.
Efter Svenskekrigen i 1658 kan man læse i Jordebogen, at møllen ligger 'øde og afbrændt' og først i 1721 fik man råd til at genopbygge møllen.
Da den nye Roskildevej blev anlagt, måtte både møllen og kroen følge med og i 1776 står der en mølle med kro ved den nye Roskildevej. Den stod dengang på den modsatte side af Roskildevej, næsten overfor den nuværende mølle.

Ca. 1870 kom møller Plambech, fra Suserup Vandmølle ved Sorø, til Røde Vejrmølle og startede 'H. H. Plambechs Mølle Og Rugbrødsfabrik'.
1919 overtager det nystiftede 'Glostrup Og Omegns Fællesbageri' virksomheden.
1948 begynder bygningen af den nuværende brødfabrik.
1973 nedbrænder møllen. Brødfabrikken kan ikke undvære sit vartegn og man finder en lignende mølle, Fristrup Mølle (opført 1894) ved Tølløse, som bliver flyttet til Albertslund (den nuværende mølle).

Røde Vejrmølle er indrettet til kontor og lager. Der er ikke bevaret mølleinventar.

Møllen er i privat eje og kan kun ses udefra. (2008)

FAKTABOX

 

Opført 1973:

 

Hollandsk vindmølle med galleri og gennemkørsel

 

Undermølle i grundmur

 

Ottekantet overmølle i træ beklædt med tagpapshingles

 

Hatten er løgformet og beklædt med tagpapshingles

 

Vingerne står med nøgne bjælker

 

Møllen krøjer med vindrose

 

Bygget som kornmølle

 

Driften ophørt omkring 1980

 

find møllen

Røde Vejrmølle

moellearkivet.dk/Røde Vejrmøllekort
moellearkivet.dk/logodown