MANDØ MØLLE, Mandø Byvej 35, Mandø. 6760 Ribe

moellearkivet.dk/Mandø Mølle pict.
Mandø Mølle står på øens højeste punkt, lidt nord for Mandø By og er det første man lægger mærke til, når man nærmer sig. Den fungerer som vartegn for vadehavsøen.
Mandø ligger midt i Vadehavet, imellem Fanø og Rømø, og man skal køre 5,5 kilometer, over stenet havbund med saltvandspytter, for at komme ud til øen. Tag hellere traktorbussen, den er afhængig af tidevandet og kan kun køre når det er ebbe, men om sommeren kører den et par gange om dagen. Vadehavscentret oplyser tidspunkter for ebbe og flod og traktorbussens afgangstider.

Mandø's første mølle var en stubmølle. Den blev i 1830'erne afløst af den nuværende jordhollænder.
Mandøboerne havde mølletvang og skulle lade deres korn male på Skallebæk Mølle øst for Ribe. Det var ikke altid nemt at få kornet transporteret ind til møllen, så derfor søgte landfogeden på Mandø, Jens Knudsen, i 1776 Kong Frederik den VI om tilladelse til at bygge en 'liden vejrmølle her på øen', men grevskabet Schackenborg, der ejede Skallebæk Mølle, krævede så høje årlige afgifter af den nye mølle, at man helt opgav byggeriet. Først 50 år senere, i 1820'erne, fik Mandø sin første stubmølle.

I 1889 bliver en dreng slået ihjel af møllevingerne, som han kommer for nær. Mere heldig er en af møllerens sønner. Han kravler op på vingen i samme øjeblik som faderen sætter møllen igang. Det lykkes ham dog at holde fast, men får et par omgange rundt på vingen, inden det lykkes faderen at standse møllen igen.

I 1930'erne bliver møllen forsynet med en petroleumsmotor i et lille udvendigt skur.

Fra 2004 til 2008 bliver møllen gennemrestaureret. Den er nu funktionsdygtig og har skråkværn, skallekværn og grynvifte monteret. Den fungerer som museumsmølle.

Mandø Mølle ejes af Mandøforeningen. (2008)

FAKTABOX

 

Opført ca. 1833:

 

Hollandsk vindmølle med jordomgang

 

Undermølle i grundmur

 

Overmøllen er af træ og beklædt med pap

 

Hatten er bådformet og beklædt med lærkebrædder på klink

 

Vingerne har hækværk til sejl

 

Møllen krøjes med håndspil monteret på svansen

 

Bygget som kornmølle

 

Driften ophørt omkring 1940-45

 

moellearkivet.dk/Mandø Møllekort

Find møllen

Mandø Mølle

moellearkivet.dk/logodown